vrijdag 1 november 2013

September/Oktober 2013


Beste sponsors, vrienden en belangstellenden,                                 

In september/oktober 2013 zijn wij weer in Sir Lowry’s Pass Village geweest.                                      Het was in die tijd ook twee weken schoolvakantie (de voorjarsvakantie) en we hebben, net als in juli, een project uitgewerkt om de kinderen in de vakantie van de straat te houden; een vakantieproject dus. Maar ook de soupkitchen en alles daaromheen had natuurlijk onze aandacht.

De soupkitchen

Zoals jullie weten is het in alle schoolvakantieweken extra druk in de soupkitchen, dus we konden goed helpen bij het organiseren en uitdelen van het dagelijkse eten.                                                     Het was voorjaar in Zuid-Afrika.Het is niet koud meer maar als de zon ondergegaan is wordt het wel behoorlijk fris. Er waren wel ochtenden dat er sneeuw op de bergen lag, de Hottentot-Holland-mountains die de Village omringen, en de lokale bevolking vindt dat nog best koud. We hadden deze keer winterkleding meegenomen voor de kinderen en dat kwam dus weer goed van pas.                                                                                                                                                                        Het is wel de tijd dat er overdag gewerkt kan worden zonder last te hebben van de warmte of de regen. Een goede tijd dus voor het buiten onderhoud van de soupkitchen. We hebben samen met Pearl een paar werkloze mannen uit de Village bij elkaar gebracht om de buitenkant en ook de binnenkant van de soupkitchen helemaal te schilderen. Tegelijkertijd heeft ook het dak weer een onderhoudsbeurt gekregen zodat we ook weer enkele lekkages hebben verholpen. Noodzakelijk onderhoud die op deze manier ook wat inkomen genereert voor de lokale bevolking.

’s-Morgens komen de kleine kinderen voor hun pap naar de soupkitchen en er was een studente “social work” uit de stad (ook met schoolvakantie) die wel graag in de soupkitchen wilde helpen. Pearl hield dan de kleintjes na de pap in de soupkitchen en de hulp ging dan met de kinderen zingen, verhaaltjes vertellen, maar in het bijzonder proberen de kinderen hygienische-basis-beginselen bij te brengen. Leer de kinderen dat ze na het toiletbezoek hun handen moeten wassen, enzovoorts. Er bleven dan wel ca. 25 kinderen en we hadden er veel plezier bij.

                           

                                                       Ik wil ook mee doen


                                    

                                                          Peuterles hygiene

De kleinsten zijn altijd heel spontaan en vrolijk. Ze staan nog buiten de realiteit van alle dag en het is steeds weer een plezier om dit mee te maken.
Schoolrapporten
Het was ook weer de tijd om de schoolrapporten van september in te zien en te bespreken met de kinderen. Zoals we bij ons vorige verslag al meldden waren de schoolresultaten niet al te best. Wel waren een aantal kinderen duidelijk verbeterd voor hun wiskunde (math.) wat we mogen toerekenen aan de huiswerkhulp van de wiskundeleraar. Hopelijk gaat dat in de nabije toekomst meer vruchten afwerpen. 
Het vakantie project

In juli zijn we gestart met een vakantie project: de kinderen op een zinvolle manier van de straat houden tijdens de schoolvakantie. Omdat het nog geen vast mooi weer is hebben we in de Village de “blauwe hal” gehuurd. Een oude hal, vreselijk vies, met maar 1 electriciteitsaansluiting, maar het geeft bij regen wel een onderkomen voor onze activiteiten. Terwijl de kinderen hun ontbijt kregen in de soupkitchen hebben we met een paar grote kinderen de hal bruikbaar gemaakt.                     We hebben in juli al wel wat ervaring opgedaan met ons vakantieproject maar ook deze keer waren er bij de uitwerking weer een aantal onverwachte gebeurtenissen. Op dag 1 hield de “sportleraar” wel een toespraakje maar hij had zich niet gerealiseerd dat er echt gesport moest worden. De instructrice voor netbal (korfbal) was er wel, maar zonder korven. Op dag 2 kwamen er geen kinderen; er was ze niet verteld dat er activiteiten waren, maar nadat de fluit door de Village was gegaan hebben we dan weer moeite om het aantal tot ca. 100 kinderen te beperken. Maar in totaal waren het goed geslaagde dagen.
Als de grote kinderen op het sportveld waren konden we met de kleineren allerlei spelletjes en activiteiten doen.

                            

                                                      Een dagindeling leren

                             

                                                            Spelen met klei

                            

                                                                 Darts spelen

                           

                                                                    Kleuren

                           

                                                                   Rekenen

                           

                                                              In de "bleu hall"


Na de spelen gingen we om 13.00 uur allemaal naar de soupkitchen voor een warme lunch.              Alles overziend was het een succes !!

Met onze highschoolkinderen hebben we na de lunch bijeenkomsten gehouden om met ze te overleggen over hun schoolresultaten en hun toekomst. Wat kun je bereiken met je huidige schoolresultaten. Wat wil je bereiken na je schooltijd en heb je wel de juiste vakkenkeuze. Uit een nabijgelegen dorp (Grabouw) was een jongedame (bijna afgestudeerd in sociale pedagogie; ze heet Lune) bereid om ons te helpen. Zij communiceert met de kinderen op hun eigen niveau en wijst er de kinderen uit haar eigen ervaring op dat er meer inzet en eigen verantwoordelijkheid vereist is als je jouw doel wilt bereiken. Bij ons vertrek (half oktober) hebben we met haar afgesproken dat ze in de volgende weekenden met de kinderen bijeenkomsten organiseert waarbij ze individuele gesprekken aangaat om te bespreken wat hun toekomstmogelijkheden zijn en wat ze willen/kunnen bereiken. We hopen de kinderen er van te doordringen dat ze alleen met eigen inzet en eigen verantwoordelijkheid hun toekomst kunnen verbeteren. Wordt vervolgd.

 Kinderkleding:

We hebben zelf zoveel mogelijk kleding meegenomen en uitgedeeld. Nu lag de nadruk nog op winterkleertjes voor de kinderen. De moeders en de kinderen zijn er erg blij mee.                         Weer veel dank aan alle gevers !!
 

Ons volgende bezoek aan het project is in komende december/januari. De warme zomer met de kerst, de eindejaars schoolrapporten, het nieuwe schooljaar, …….. We zien er naar uit !

We hopen dat u met plezier en belangstelling dit verslag leest en natuurlijk houden we u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Mocht u intussen vragen hebben over het project: aarzel niet om ons te vragen, te emailen of te bellen. Wij informeren u graag.

Vriendelijke groeten,
Namens de Stichting Children’s Foodure,                                                                                                                   Henk en Leny Schaap                                                                                                                                              

 

Geen opmerkingen: