zaterdag 6 maart 2021

 Beste sponsors en andere belangstellenden

U zult allemaal wel begrijpen dat wij al een jaar Zuid-Afrika niet meer kunnen bezoeken, maar er gebeurt nog veel.

Onder leiding van auntie Pearl draait de soupkitchen door, maar wel aangepast aan de corona- voorschriften.

De schoolgelden voor de kinderen kan de Stichting van hieruit rechtstreeks naar de scholen overmaken.

Ook is weer volop gewerkt om alle schoolartikelen en schoolkleding voor de kinderen te organiseren. De scholen zijn gedeeltelijk open (50% bezetting) dus was er ook hiervoor weer werk aan de winkel.

 

Onderstaand sturen wij u de tekst en foto’s van enkele Facebook pagina’s.

Het werk is ter plaatse georganiseerd en gedaan door Marie-Hélène, onze dochter.

 

Zo kwamen 52 dozen met schoolbenodigdheden aan (de stationary) in de soupkitchen:

Een overzicht van de inhoud van de dozen; er zijn dozen met verschillende inhoud voor Primaryschool en Highschool.52 zakken met schoolkleding (uniformen) schoenen, sokken, broeken (M), rokken, broeken (V), truien, ondergoed, overhemden (korte mouwen), overhemden (lange mouwen) en pullovers.

Heel veel dank aan al onze sponsors die dit financieel mogelijk maken, onze fundraisers, aan Marie-Hélène (onze dochter) voor de organisatie en alle logistiek, aan het personeel van de PEP-stores die alles per kind hebben verzameld en ingepakt, aan onze student Rodwill en auntie Pearl die alle kledingmaten per kind hebben verzameld en dat alles nu, met de schoolbenodigdheden, kunnen uitdelen aan de kinderen (en hun moeders). 

 

Een afrikaans gezegde luidt: 

"er is een dorp voor nodig om een ​​kind op te voeden”

 

Heel veel dank allemaal !

Ook namens de kinderen van Sir Lowry’s Pass Village !

 

Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

 

Vriendelijke groet,

Henk en Leny Schaap.

 

Ook namens het bestuur van

Stichting Children’s Foodure.maandag 27 april 2020

Lockdown in Sir Lowry's Pass Village


Beste sponsors en belangstellenden,

Zoals u ongetwijfeld bekend zal zijn is er ook in Zuid-Afrika een lockdown ten gevolge van het uitbreken van het corona-virus.
Ook bij ons in Nederland is een lockdown, maar zoals u zult begrijpen zijn in Zuid-Afrika de omstandigheden veel minder rooskleurig.

Heel veel mensen zijn nu ook werkloos maar de noodzakelijke sociale voorzieningen zijn er vrijwel niet. Dat betekent dat veel gezinnen helemaal geen inkomen meer hebben waardoor er nu, na 5 weken lockdown, voor hen een echt hongerprobleem ontstaat.
Vooral in de townships en de achterstandswijken leidt dat tot ongeregeldheden en diefstal en overvallen op winkels enz.
De overheid grijpt wel in, maar daardoor verandert er nog niet veel in de voedselvoorziening van juist de armste gezinnen.

In “ons” dorp Sir Lowry’s Pass Village draait de soupkitchen onder de bezielende leiding van Pearl nog wel door.

Natuurlijk hebben we regelmatig contact met haar over de situatie. Pearl heeft van de autoriteiten toestemming gekregen om ook buiten het dorp de winkels te bezoeken om inkopen te doen voor de soupkitchen en zolang het mogelijk is blijft zij aan de kinderen eten verstrekken.

De scholen zijn ook gesloten, dus de aanloop van kinderen naar de soupkitchen is ook al meer dan gebruikelijk. 

De huiswerkklas is voorlopig stopgezet.
De kinderen horen wel tot onze “doelgroep”, maar er is nu in het dorp een schrijnend tekort aan voedsel voor hele gezinnen en dat heeft ons ertoe gebracht om te proberen daarin te helpen. 

We hebben nu met Pearl een tijdelijk project georganiseerd om een aantal gezinnen de komende weken een voedselpakket te verstrekken.

Samen met Pearl is een voedselpakket samengesteld waarmee een gezin ongeveer een week is geholpen en voorlopig hebben we dat voor 10 gezinnen gedurende de komende 5 weken georganiseerd en gefinancierd. 

Pearl weet in welke gezinnen de nood echt hoog is waardoor de hulp ook terecht komt waar het echt nodig is. 
Het is natuurlijk maar een klein project in de grote nood die daar heerst maar we hebben de financiële ruimte om dat te doen dus we voelen ons ook moreel verplicht om dat te doen.

Veel dank voor uw sponsoring en belangstelling voor ons werk.

Wij wensen u allen veel moed en gezondheid toe in deze moeilijke tijd.

Vriendelijke groet,

Henk en Leny Schaap.

Ook namens het bestuur van de

Stichting Children’s Foodure.

dinsdag 31 maart 2020

Mocht u graag eens zien hoe de soupkitchen en directe omgeving reilt en zeilt?


Op de website www.childrensfoodure.nl (of .com) is een recent filmpje geplaatst, dat een goede indruk geeft.

dinsdag 18 februari 2020

Het verslag van ons bezoek aan Sir Lowry's Pass
van december tot en met half januari 2010

Op 7 december 2019 hebben wij al verslag gedaan van ons bezoek aan Sir Lowry’s Pass Village tot dat moment en nu we medio januari 2020 weer thuis zijn gekomen kunnen we verslag doen van alle activiteiten die we daarna nog hebben kunnen doen. 

De soupkitchen:

Over de soupkitchen is niet veel nieuws te vertellen. Het is druk, zoals altijd. Vooral als de scholen gesloten zijn en alle kinderen de hele dag in het dorp zijn. Het aanpassen van de gasinstallatie en een betere beveiliging van de kooktoestellen is een nog lopend project en in de vakantie-periode is daar geen interesse voor. We zullen nu proberen om dit vanuit Nederland weer vlot te trekken.

Het scholingsproject:

In januari 2020 hebben we de schoolrapporten (over 2019) van de kinderen ontvangen.  De primary-kinderen (basisschool) hebben, zoals we al verwachtten, bijna allemaal goede resultaten. Ze zijn allemaal bevorderd en er zijn ook enkele kinderen die een aparte “award” hebben gekregen voor hun bijzonder goede prestaties. Dat is heel bemoedigend. Van de highschool-kinderen daarentegen waren de resultaten een stuk minder. Gelukkig waren er ook wel een paar heel mooie resultaten en ze zijn wel allemaal “over” gegaan, maar voor een aantal was dat wel meer uit schoolgerichte overwegingen dan uit eigen verdiensten.  Van de drie eindexamen-kandidaten is er één geslaagd en twee moeten/kunnen (in maart) nog voor één of twee vakken een herexamen doen om alsnog het totaal benodigde aantal punten te halen om hun diploma te krijgen. De school is hierbij niet actief, dus dat wordt wel moeilijk voor ze. We kunnen niet anders dan afwachten. Er is bij de middelbareschool-jeugd weinig interesse voor hun toekomst. Er is in het dorp ook weinig perspectief en ook de ouders zijn veelal niet geïnteresseerd en tonen zich vaak ook niet verantwoordelijk voor de toekomst van hun kinderen. Alle ouders – met hun kinderen – zijn in een aantal besprekingen bij elkaar geroepen om deze uitdagingen met ze te bespreken en ook vooral de ouders er nadrukkelijk op te wijzen dat zij ook wel verantwoordelijk zijn voor de toekomst van hun kinderen.
Ook bij onze huiswerkleraar (Mr. Isaacs) hebben we erop aangedrongen om meer met de kinderen te bespreken en te overleggen over hun toekomst ná hun schooltijd. Ze hebben geen idee wat te doen en wat mogelijk is maar ook niet dat er vrijwel niets mogelijk is als ze zelf geen betere resultaten behalen.  Het geeft geen stimulans als je geen doel voor ogen hebt en dat ontbreekt ze nu.

Toch is er ook hier wel een mooi resultaat te melden. Sponsoring door de stichting stopt gewoonlijk aan het einde van de highschool, maar onze geslaagde jongeman (Rodwill) is toegelaten op het Helderberg College in Somerwet-West voor een vervolgstudie en door ontvangen giften en donaties in 2019 hebben we de mogelijkheid om voor hem een studiefonds te realiseren waardoor hij die studie kan volgen. We wachten nu af hoe dit zich in 2020 ontwikkelt maar we hopen natuurlijk op een succesvol vervolg.

Onze student Oshwin is nu begonnen aan zijn laatste jaar. In 2019 is zijn leven niet verlopen zoals ook door hemzelf gewenst was maar de draad is weer opgepakt en hij (en wij) hopen dat hij zijn laatste 3 tentamens dit jaar met goed gevolg kan afleggen. Het kan een mooi succes worden als hij nu als Bachelor zou kunnen eindigen. Veel sterkte en succes!

Intussen moest ook weer alle kleding e.d. met de juiste kledingmaten en ook alle verdere schoolartikelen voor 2020 voor alle (nu 57) sponsorkinderen worden georganiseerd. Dit is ieder jaar weer een hele uitdaging. De ouders komen meestal niet mee bij die registratie en met ons spreken vinden veel kinderen – vooral de kleinen – toch wel een beetje eng. Gelukkig kon Rodwill ons nu helpen; hij kent alle kinderen en spreekt natuurlijk het Zuid-Afrikaans van de kleintjes.  Wel moeten de ouders met de kinderen meekomen als ze aan het eind de kleding enz. bij ons komen ophalen. Dat gebeurt dan ook.
Even wachten op je beurt

Alle 57 zakken, voor ieder kind één

En na twee uur werk is alles op de juiste plaatsDe kinderen zijn nu allemaal weer keurig gekleed en vol goede moed naar school gegaan.


Na alle gesprekken en uitdagingen zijn we met de (17) highschool kinderen op een zaterdag namiddag en –avond gaan schaatsen op de ijshockey baan in Kaapstad. Eerst nog een indringend gesprek met deze kinderen en dan met de bus vanuit de Village een uurtje rijden. Nadat ze allemaal de ogen uit konden kijken in het Grand West gebouw (er is ook een casino) beginnen we met een flinke maaltijd bij de Spurs 


daarna de schaatsen passen en dan begint de lol pas echt

Het is even wennen maar als de disco start, krijgen we de moed en proberen we echt te schaatsen

De oudere kinderen zijn al vaker met ons mee geweest en kunnen al goed vooruitkomen

Na twee inspannende uren nog een milkshake en een groepsfoto en weer in de bus, terug naar de Village.Het was een succesvolle avond. De sfeer was erg goed en iedereen was blij en tevreden! 
Wij zijn al onze sponsors heel erg dankbaar voor de belangstelling en betrokkenheid bij de kinderen van Sir Lowry’s Pass Village !

Namens de Stichting Children's Foodure
Henk en Leny Schaap
zie ook onze website: www.childrensfoodure.nl


woensdag 29 mei 2019

Bezoekverslag mei 2019


Wij zijn half maart 2019 weer naar Sir Lowry’s Pass Village (SLPV) vertrokken. Deze keer voor ca. 5 weken en we zijn kort voor Pasen weer thuis gekomen. Het was nu het begin van de herfst in Zuid-Afrika en we kwamen weer terug in de lente in Nederland.

Op 8 mei j.l. zijn er verkiezingen geweest in Zuid-Afrika en in de aanloop daar naartoe ontstonden er soms plaatselijk ongeregeldheden, ook in Sir Lowry’s Pass Village. In overleg met auntie Pearl is de soupkitchen tijdens ons verblijf een kleine week gesloten geweest maar we hebben die tijd ook gebruikt om Pearl een wel heel goed verdiende vakantie te gunnen. Gelukkig zijn er geen gevolgen voor de soupkitchen, zodat daar weer met volle inzet gewerkt wordt.

De soupkitchen:

De soupkitchen functioneert prima. Zoals al eerder gemeld, is er wel een verloop in de staf, maar Pearl lost dit toch altijd weer goed op.

De kinderen komen er graag en terwijl Mario “streng kijkend” rondloopt genieten ze in de voormiddag al van een beker voedzame soep.

Rondom de soupkitchen staat wel een hekwerk van gaas, maar die was intussen wel bijna 6 jaar oud en duidelijk aan vervanging toe. We hebben met een lokale leverancier overlegd over vervanging en besloten een nieuw hekwerk te plaatsen.
Dat is inmiddels gerealiseerd en het ziet er mooi en stevig uit.

Op de foto ziet u ook nog het zonnepaneel van de solar-warmwater voorziening.Zoals u weet zorgen enkele lokale vrijwilligers iedere week met Pearl voor het transport van de inkopen voor de soupkitchen. Maar er dreigt nu een tekort aan deze vrijwilligers, vooral in onze Europese zomermaanden, omdat zij dan ook op vakantie gaan en vaak voor langere tijd naar Europa. Een uitdaging dus.We hebben nu een jongeman uit de village (met een auto) gevonden die voor een kleine vergoeding wel wekelijks met Pearl voor het transport van de boodschappen wil zorgen.

Een bijkomend voordeel is dat het transport nu ook niet meer precies gepland hoeft te worden want Pearl kan die tijd nu zelf aangeven.

Natuurlijk zijn wij de vrijwilligers heel dankbaar voor de jaren dat ze zich hebben ingezet voor de kinderen. Veel bewondering en dank daarvoor !!, maar we nemen niet echt afscheid. We hopen dat Pearl ook in de toekomst een beroep op jullie mag blijven doen en natuurlijk is iedereen van harte welkom in de soupkitchen.


De scholing:

Gedurende de eerste maanden van het jaar zijn er voor ons niet veel noemenswaardige gebeurtenissen met de scholieren. Het schooljaar is gelijk aan het kalenderjaar en eind april kwamen de schoolresultaten van het eerste semester.
In het algemeen zijn de resultaten wel bevredigend, maar voor veel kinderen is “math” (rekenen/wiskunde) wel een grote uitdaging.
Eén van de wiskundeleraren op de highschool is nu bereid om de betreffende kinderen in de schoolpauzes wat bij te spijkeren.
Maandelijks ontvangen we van de huiswerkklasleraar een aanwezigheids-overzicht van de scholieren, waaruit blijkt dat de huiswerkklas goed wordt bezocht.

Onze studenten:

Oshwin (student HRM) hoopt in 2019 zijn opleiding af te ronden.
Van de slotexamens (voor 2 vakken) is de laatste in november, en hij moet daarvoor op College de lessen blijven volgen. Part-time dus. Hij heeft inmiddels een deeltijdbaan gevonden voor 3 dagen per week en volgt dus nog 2 dagen de lessen op College in Durbanville.
Wordt vervolgd.


Banalee studeerde na de highschool architectuur, maar helaas zijn wij haar helemaal kwijtgeraakt. Ze had nu eerst een halfjaar als stagiaire aan de slag gemoeten en we hebben haar afgelopen januari nog daarmee geholpen, maar ze heeft alle contact verbroken. We kunnen haar niet meer bereiken; niet per email, niet per telefoon en ook niet in persoon. Ook via haar ouders is het niet gelukt om met haar in contact te komen. Er zijn dingen in haar leven gebeurd, die zij niet met anderen wil delen. Heel jammer, maar het is niet anders.Tot slot:

Een hartelijke dank voor uw belangstelling en betrokkenheid bij de kinderen van Sir Lowry’s Pass Village !

Mocht u vragen hebben over onze activiteiten of het project: aarzel niet om ons te vragen, te emailen of te bellen.


Wij informeren u graag.


Vriendelijke groeten,

namens de Stichting Children’s Foodure,


Henk en Leny Schaap

tel.: 035 52 65 076

www.childrensfoodure.nl
woensdag 30 januari 2019

Bezoekverslag december 2018/januari 2019Na vanaf half november 2018 in Sir Lowry’s Pass Village (SLPV) te zijn geweest, zijn wij op 16 januari weer thuis gekomen. 
Deze keer vanuit een zomers Zuid-Afrika terug naar de winter in Nederland.
Omdat het nieuwe schooljaar (gelijk aan het kalenderjaar) dit jaar al weer op 7 januari is begonnen, zijn wij ook eerder gegaan. 

Meteen na aankomst zijn we begonnen met het organiseren van de schoolkleding etc. voor de kinderen voor 2019. Het is ieder jaar weer een hele klus om de kledingmaten en de schoenmaten van alle kinderen te verzamelen, maar het ging deze keer redelijk georganiseerd. Na het eten ’s-morgens liet Pearl de kinderen niet weg  gaan, zodat ze (bijna) allemaal keurig zaten te wachten tot ze aan de beurt waren voor het “opmeten”. Uiteindelijk heeft het nog de hele week in beslag genomen, ook omdat we weer 8 nieuwe kinderen hebben kunnen opnemen in het programma. We waren ook niet meer tevreden met het naai-atelier dat tot en met 2018 de track-suites en de kleding voor de highschoolkinderen voor ons heeft gemaakt en we hebben via onze huiswerkleraar een ander gevonden. Daar hebben we een paar besprekingen mee gevoerd en nu hebben we er (zoals altijd ?) weer vertrouwen in. 


De soupkitchen: 

Het gaat goed in de soupkitchen. Pearl is natuurlijk erg druk – met haar hulpen – om al het eten voor de kinderen te verzorgen. Het is hard werken en er is ook daardoor wel een verloop in de personeelsbezetting, maar Pearl heeft ook dat weer opgelost. Ze verdient daar ook onze bewondering en waardering voor.  Op de laatste dag van ons verblijf ging er nog wel een vriezer stuk, maar we hebben de reparatie nog op tijd kunnen regelen.

Uitje met de primary-kinderen:

Op de laatste zaterdag van het oude schooljaar (1 december) hebben we weer met de kinderen van de primaryschool het jaarlijkse “kerst”uitje gevierd. Voor onze 40 kinderen was het weer een geweldig feest. Prachtig weer, een leuke sfeer en natuurlijk zingend in de bus terug naar de Village

Dolle pret o.l.v. coach Kyle in een bosmeertje

Daarna kregen ze allemaal nog een mooi cadeau

De schoolresultaten over 2018

Uiteindelijk gaat het natuurlijk wel om de schoolresultaten van de kinderen. Er zijn 3 kinderen uit SLPV verhuisd en dus uit ons programma. 
Eén is er zelf mee gestopt. Twee kinderen zijn op de Highschool in graad 8 blijven zitten; graad 8 is de eerste klas van de Highschool en met de overgang van de Primary- naar de Highschool hebben veel kinderen moeite.We geven die 2 nog een tweede kans. 
Verder zijn alle kinderen bevorderd naar hun volgende graad. 
We hebben voor dit jaar 8 nieuwe kinderen in ons sponsorprogramma kunnen opnemen.
We sponsoren nu voor 2019: 40 kinderen op de primaryschool en 15 op de highschool. Op vrijdag 14 december zijn we weer met 3 kinderen op pad gegaan om ze vanaf de primaryschool te registreren voor hun eerste jaar op de highschool. Een hele ervaring en daarna gaan we dan op de terugweg ‘wat lekkers” met ze eten.

Een award winning child

Jadon (één van de drie van hierboven) heeft zijn primaryschool zo goed afgesloten dat hij een award heeft gekregen. Jadon is er trots op (en wij ook).   
  
                                            
!! Een van de top tien besten van graad zeven !! 

Verder hebben we nu drie leerlingen (2 meisjes en 1 jongen) in “matriek”. Dat is het laatste jaar van de highschool en voor hen hebben we dan ook de daarbij passende speciale schoolkleding gekocht. Iedereen kan nu zien dat zij het bijna gehaald hebben ! 

Eén van de nieuwe kinderen, een jongen van 13 jaar die nu naar de highschool gaat, heeft ons een brief geschreven. Hij heeft een goed rapport en hij wil heel graag verder leren. Nou, dit is een goed begin.Onze studenten: 

Oshwin (student HRM) is nog niet klaar met zijn studie. Hij heeft nog 2 slotexamens(voor 2 vakken) te gaan, één in februari en één in november, en hij moet daarvoor op College de lessen blijven volgen. Part-time dus.
Inmiddels is hij op zoek naar een deeltijd baan. Wordt vervolgd. 

Banelee (studeert architectuur) heeft dit jaar al haar vakken gehaald. Ze begint nu aan haar derde jaar en in dit jaar (en in het vierde jaar) moet ze ook praktijkstage doen. Ze moet nu daarvoor gaan solliciteren (voor haar de eerste keer !) en dan moet je er natuurlijk wel netjes uitzien. Dus is Leny daarvoor met haar nieuwe kleding gaan kopen. 

Het nieuwe schooljaar is begonnen

Zoals ieder jaar gaan we aan het begin van het nieuwe schooljaar met onze highschoolkinderen er op uit. We proberen zo de onderlinge saamhorigheid van onze groep te bevorderen en ook aan hun duidelijk te maken dat ze een bevoorrechte groep zijn maar daarvoor ook wel hun best moeten doen. Ze wilden allemaal weer graag gaan schaatsen (ja, bij 31 graden C.) en het was weer een groot succes.We beginnen met een groepsfoto (met 14 van de 15 leerlingen, 1 neemt de foto). Oshwin, Leny, Pearl en Henk staan er ook op. Dan gaan we eerst wat eten en drinken waarna ze allemaal wel 2 uur op het ijs staan. 

 Muziek, disco-lights, heel veel plezier

Daarna nog een milkshake en weer met luid gezang een uur terug in de bus. Iedereen blij en ze gaan graag volgend jaar weer. Tot slot:

Weer hartelijk dank voor uw belangstelling en betrokkenheid bij de kinderen van Sir Lowry’s Pass Village !
Wij gaan weer van half maart 2019 tot half april 2019 en brengen u daarna weer ons vervolgverslag uit.
Mocht u intussen vragen hebben over onze activiteiten of het project: 
aarzel niet om ons te vragen, te emailen of te bellen. Wij informeren u graag.

Vriendelijke groeten,                                                                                       
namens de Stichting Children’s Foodure, 
Henk en Leny Schaap
tel.: 035  52 65 076                                                          
www.childrensfoodure.nl
woensdag 3 oktober 2018

Bezoekverslag augustus/september 2018


Na een wat langere periode thuis te zijn geweest zijn wij op 16 augustus 2018 weer vertrokken naar Sir Lowry’s Pass Village (SLPV)
Na alle warmte in Nederland naar de winter in Zuid-Afrika.

                  

Het is nat en koud en dan zijn de omstandigheden in de Village ook niet zo best.


Ook de soupkitchen zag er niet goed uit, dus hebben we besloten dat het gebouw weer een schilderbeurt nodig had.
Op mooie dagen  – tussendoor –  heeft Johannes de hele buitenkant geschilderd en nu is de soupkitchen mooi zonnig geel van kleur. Samen met de blauwe wind- en zonneschermen ziet het er weer prima uit.

Als wij in SLPV zijn, doen we met Pearl iedere week de boodschappen voor de soupkitchen. Ook allerlei keukenartikelen waren aan vervanging toe.
Het gebruik is erg intensief, want er worden nog steeds iedere werkdag ca. 250 maaltijden aan de kinderen uitgegeven. Dat geeft ook veel slijtage aan de potten en pannen enz.


’s-Morgens, voor de vitamines- en papmaaltijd, wordt er met de kleinste kinderen gespeeld en
gezongen. We hebben dat vaak gedaan en het is steeds weer een groot succes.
De kinderen zien er al naar uit en beginnen al te zingen als “Tannie Leny” bij de soupkitchen aankomt.Na het spelen is het tijd voor de pap

en daarna spelen ze buiten de soupkitchen wel verder. Deze dag was het mooi weer en konden ze “touwtje springen”. Verder gaat alles in de soupkitchen zijn gang. Pearl en haar hulpen zijn de hele dag druk, maar de dagelijkse maaltijd is een uitkomst voor de kinderen.

Van een aantal kinderen (12) waren de schoenen kapot gegaan (ze hadden “stukkende skoene”) of ze waren eruit gegroeid. We hebben voor die kinderen nieuwe schoenen gekocht.

Met betrekking tot de schoolresultaten van de kinderen hebben we de rapportgegevens van maart en juni beschikbaar.
De resultaten van de  primary-kinderen zijn over het algemeen redelijk goed, maar de resultaten van veel highschool-kinderen blijven achter. Ook de huiswerkklas draaide niet zoals we dat willen, dus hebben we in overleg met de huiswerkleraar de organisatie aangepast. 

Ook draait de huiswerkklas nu op 5 middagen per week in plaats van op 4. Met de rapporten van
september 2018 krijgen we weer meer inzicht in de verdere ontwikkelingen.

Onze studenten Oshwin en Banelee doen het heel goed.                 
Voor Oshwin zijn het nu de laatste paar spannende en inspannende maanden, want eind 2018 kan hij afstuderen. Natuurlijk hopen we op een goed resultaat en we hebben er vertrouwen in dat Oshwin zijn uiterste best doet.                                                                       
Banelee doet in 2018 het tweede jaar voor haar opleiding in de architectuur.
Haar resultaten zijn ook heel goed en voor haar wordt al een stageplaats gezocht voor in haar derde studiejaar (2019). 

Beiden mooie vooruitzichten dus.

Banelee was jarig en is 21 jaar geworden. Ze heeft een Xhosa herkomst en dan betekent je 21e verjaardag een bijzondere mijlpaal in je leven.
Dat is ook echt traditioneel gevierd met alle bijbehorende rituelen.      


                                                Op haar verjaardag is deze foto gemaakt: 


Gefeliciteerd Banelee!Tot slot:
Weer hartelijk dank voor uw belangstelling en betrokkenheid bij de kinderen van Sir Lowry’s Pass Village !
Wij gaan weer van half november 2018 tot half januari 2019 en brengen u daarna weer ons vervolgverslag uit.

Mocht u intussen vragen hebben over onze activiteiten of het project: aarzel niet om ons te vragen, te emailen of te bellen.
Wij informeren u graag.

Vriendelijke groeten,
Namens de Stichting Children's Foodure,
Henk en Leny Schaap
Tel: 035 5265076

www.childrensfoodure.nl