maandag 15 november 2021

Bezoekverslag september/oktober 2021


Wij hopen dat u allemaal nog in goede gezondheid bent.

In de periode dat wij niet zelf naar Zuid-Afrika konden reizen, hebben we contact gezocht en gevonden met een lokale vrijwilligersorganisatie die zich bezighoudt met het uitgeven van kleding, voedsel, enz. aan de bevolking. 

Het was winter in Z-A en, mede door de armoede, was er een grote behoefte aan warme kleding zoals pyjama’s, dekens, matrassen, schoenen, enz. We hebben hieraan vanaf afstand ook een mooie bijdrage kunnen leveren.

Nu was het voor ons eindelijk weer mogelijk om naar Zuid-Afrika af te reizen. We hebben dan ook zo snel mogelijk vluchten geboekt en, na een (gelukkig positieve) PCR-test, konden we op 15 september vertrekken.

Tijdens ons verblijf werden de voorzorgsmaatregelen per 1 oktober verder afgebouwd, zodat we op 15 oktober weer zonder verdere tests en zonder quarantaineverplichting – maar wel gezond – weer in Nederland terugkwamen. Het waren weer goede ontmoetingen met veel mensen in Sir Lowry’s Pass Village maar voor ons persoonlijk ook een blij weerzien - na ruim 21 maanden - met onze kinderen en kleinkinderen ter plaatse.

We hebben nu zelf gezien wat voor de inwoners van SLPV de gevolgen zijn van de corona-epidemie. Het is voor ons moeilijk te overzien wat er allemaal is gebeurd – en nog steeds gebeurt - op het terrein van de gezondheid van de bevolking, maar de economische gevolgen zijn groot en duidelijk te zien. Er zijn veel winkels en andere ondernemingen gesloten, ook door faillissementen. Het toerisme vanuit het buitenland is vrijwel nihil, waardoor het niet alleen slecht gaat met de horecaondernemingen, maar ook met veel aanverwante en andere bedrijven. Er is veel werkloosheid en daardoor ook meer armoede. 

De bewegingsvrijheid is wel sterk verruimd, maar er is wel een mondkapjesplicht (ook buiten) en controle bij alle winkels en bedrijven. Het mondkapje mag alleen af tijdens eten en drinken.

Ook de scholen zijn deels gesloten. De kinderen gaan allemaal om beurten 2 dagen of 3 dagen per week naar school en soms moeten alle kinderen uit een klas - met al hun gezinsleden - in quarantaine. Door de vaak gebrekkige huisvesting in de dorpen en townships heeft een quarantaine ook weer minder effect. Kortom: er is nog veel hulp nodig!

Voedselhulp: Nadat we begin juni afscheid hebben genomen van onze “eigen” soupkitchen, hadden we al contacten gelegd met andere lokale hulpverleners om te bezien of we gezamenlijk de voedselhulp kunnen continueren. Dat heeft geresulteerd in een samenwerking, waardoor wij nu 3 lokale soupkitchens ondersteunen. Van deze soupkitchens is er 1 specifiek gericht op kinderen en 1 op ouderen. Er worden ook voedselpakketten samengesteld en uitgegeven aan gezinnen, verdeeld over de hele Village. Een lokale medewerkster beoordeelt de behoefte van een gezin en verstrekt dan persoonlijk een pakket. 

Momenteel financieren wij, naast de hulp aan de soupkitchens, ca. 125 voedselpakketten per maand, wat ook erg gewaardeerd wordt.

gereedmaken voedselpakketten


aardappelen schillen

kinderen in de rij, wachtend op het uitdelen

Ons scholingsproject: Om ook in contact te blijven met onze sponsorkinderen hebben we in de Village een vrouw gevonden (Janine) die alle ouders van de kinderen kent. Zij heeft alle ouders bezocht en hun telefoonnummers verzameld en daarmee twee WhatsApp-groepen aangemaakt (Primaryschool kinderen en Highschoolkinderen). 

We kunnen nu direct en eenvoudig communiceren met alle ouders. De ouders waren blij verrast om te horen dat de Stichting hun kinderen wil blijven sponsoren en Janine zal namens ons de communicatie kunnen verzorgen. 

Ook kan zij de schoolresultaten van de kinderen verzamelen,  zodat we aan het eind van het schooljaar weer een goed inzicht hebben in de leerprestaties.

Bij ons volgende bezoek (eind 2021/begin 2022) kunnen we weer zelf de organisatie op ons nemen om de kinderen te voorzien van kleding, schoolmaterialen, enz.

Children Daycare Center: We zijn ook in contact gekomen met een lokaal kinderdagverblijf. De leidster (Cindeley) is volledig gediplomeerd voor het runnen van een kinderopvang en wordt geholpen door  een lokale hulp. Er zijn dagelijks vanaf half acht tot ’s-middags 4 uur 23 kinderen in de opvang waarvan de moeders of verzorgsters – meestal de oma’s - niet in staat zijn die zelf op te vangen. Wanneer dat komt omdat de moeders werk hebben moeten ze er wel wat voor betalen, maar voor de meeste kinderen kan niet worden betaald. Toch zijn ze hier welkom! Onze sponsoring helpt nu om met dit initiatief te kunnen doorgaan. 

het gebouwtje van de kinderopvang

Voor deze kinderdagopvang sponsoren we momenteel de kosten van het ontbijt en de lunch voor de kinderen. We hebben ook eenmalig gezorgd voor wat speelgoed, voldoende matrasjes en dekentjes zodat de kinderen ook kunnen slapen. Er is ook sanitair aangelegd, kinder-wc’s en wastafels, aansluiting op de riolering, enz. Er was niets. Een andere sponsor heeft een nieuw dak bekostigd en wij hebben bijgedragen aan eenvoudige isolatie van dak en wanden. Ook een mobiele verwarming is nodig en een vorm van vloerbedekking, want nu spelen en slapen de kinderen nog op hun matrasjes op de betonnen vloer. Gelukkig wordt het daar nu zomer dus is koude even niet meer urgent. Er zullen ongetwijfeld nog meer tekorten blijken, maar die kunnen we dan stuk voor stuk beoordelen en behandelen. We hopen bij ons volgende bezoek nog het een en ander te realiseren. 

Vooralsnog zijn we tevreden met de situatie en het is heel mooi de blijde kindergezichtjes te zien.


nieuw sanitair


het lokaal van de kinderopvang 

Gordon Highschool: Voor de middelbare school gaan onze sponsorkinderen al vanaf het begin naar Gordon Highschool. Onze Stichting is daar dus wel bekend. Ook de scholen hebben te kampen met de gevolgen van de corona-epidemie. 

Veel kinderen komen uit gezinnen, die nu grote armoede kennen waardoor ze ook vaak zonder ontbijt naar school komen. Nu heeft Gordon High ook een kleine keuken opgezet waar ze dagelijks ca. 150 maaltijden voor de kinderen bereiden. De goederen worden mede gesponsord door andere instellingen. Er zijn dagelijks ongeveer 450 kinderen (de andere helft heeft geen school) dus dat geeft een groot tekort. 

Nu heeft de school ons benaderd voor hulp en hebben wij meerdere gesprekken gevoerd met de schoolleiding. Wij kunnen uiteraard alleen financiële hulp verlenen en we hebben de school toegezegd dat we voor de tijd van één jaar een financiële bijdrage zullen leveren van SAR 30.000,00. (ca. €1.850,00).

De helft van de kinderen moet nu om de week vanuit de thuissituatie studeren. Bijna niemand beschikt thuis over een computer en veel van de kinderen wonen in een achterstandswijk; onze sponsorkinderen allemaal. U kunt zich dus wel voorstellen dat het heel negatieve gevolgen heeft voor hun studie. Normaliter hebben de kinderen niet zelf lesboeken, dat is te kostbaar en daarom geeft de leraar dagelijks les uit een lesboek van de school. Ter compensatie verstrekt de school nu veel lesmateriaal in de vorm van kopieën van de lesboeken aan de kinderen. Er is veel menskracht nodig om dit te realiseren en de leraren hebben wel iedere dag (halfvolle) klassen om les te geven zodat hun daarvoor de tijd ontbreekt. Op verzoek van de school financieren wij nu voor de duur van één jaar de kosten van een hulpkracht om de leraren bij te staan. 

Opleiding voor Home Base Care: Zoals u al wel bekend is er veel werkloosheid in SLPV. Ook onder de schoolverlaters; zowel mannen als vrouwen. We zijn dan ook al langere tijd op zoek naar mogelijkheden om beroepsopleidingen te ondersteunen en nu heeft zich de mogelijkheid voorgedaan om een aantal werkloze jongedames uit de Village (20 – 30 jaar oud) te helpen bij een opleiding tot thuiszorgverpleegster. Een opleiding waarin ook de Eerste Hulp en Hulp bij Corona is opgenomen. We hebben dit initiatief direct aangegrepen en het financieel mogelijk gemaakt voor 15 jongedames om de opleiding te volgen. Eerst een groep van 4 en vanaf half september een groep van 11 jongedames. Het gaat erg goed! De kans op werk met dit diploma is aanzienlijk, waardoor er voor hen goede vooruitzichten zijn op werk en een inkomen, waarvan ze zelfstandig kunnen leven. De dames zijn erg blij en het geeft ze ook een gevoel van eigenwaarde om wellicht straks niet meer afhankelijk te zijn van hulp. De opleiding bestaat uit een theoretische opleiding van ca. 25 hele dagen, gevolgd door een stageperiode van 250 uur, veelal bij zorginstellingen in de regio. 

De eerste 4 zijn inmiddels geslaagd en wij mochten aanwezig zijn bij de “Graduation Ceremony”. Het was heel plezierig om dit mee te maken en iedereen was tevreden en blij. We hebben ze een bos bloemen gegeven met de wens dat ze snel betaald werk zullen vinden. Heel veel dank van de dames aan u als sponsor !! 

Ook van de tweede groep is iedereen inmiddels voor het theoretische gedeelte geslaagd en zijn op 22 oktober de stages begonnen. We houden u op de hoogte. 

dames in opleiding voor verpleegster


theorieles verpleegsters


de diploma-uitreiking

Wanneer we nu eind 2021 zelf ook weer fysiek in Zuid-Afrika kunnen zijn,  kunnen we ook weer persoonlijk contact met de kinderen opnemen om ze weer te helpen en te ondersteunen voor het dan komende schooljaar 2022. Hoewel alle perikelen rond de corona-epidemie nog lang niet voorbij zijn hebben wij u met deze post gelukkig weer positieve informatie kunnen geven. We ervaren dit zelf ook als een hernieuwde uitdaging om de achtergestelde bevolking van Sir Lowry’s Pass - en vooral de kinderen - te blijven ondersteunen. 

We blijven u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen! Natuurlijk heel veel dank aan u allemaal voor uw sponsoring en betrokkenheid! 

Ook namens de andere bestuursleden van de stichting, Magda en Adriaan. 

Tot slot: Mocht u vragen hebben over onze activiteiten of het project, aarzel niet om ons te vragen, te bellen of te e-mailen. Wij informeren u graag.


Hartelijke groet namens de

Stichting Children's Foodure

Henk en Leny Schaap

Onze website: www.childrensfoodure.nl

donderdag 29 juli 2021

juni 2021

Beste sponsors en belangstellenden, Gedurende het afgelopen anderhalf jaar is de corona pandemie voor ons allemaal een ingrijpende gebeurtenis geweest. 

Wij hopen dat u allemaal nog in goede gezondheid bent.

In Nederland ziet het er naar uit dat het virus nu langzaam wat uitdooft, maar in Zuid-Afrika heerst het nog volop. Er is nog maar weinig gevaccineerd en recentelijk is de derde golf ontstaan.

De ziekte en ook de zeer strenge lockdown-maatregelen vanaf maart 2020 hebben op sociaal- en economisch gebied heel grote gevolgen. Er is nu om economische reden wel meer bewegingsvrijheid, maar de gezondheidssituatie wordt daardoor niet beter. 

Er zijn veel faillissementen, dus veel bedrijven en winkels zijn gesloten, wat ook veel werkloosheid en armoede tot gevolg heeft. Ook de scholen zijn nog deels gesloten en soms moeten alle schoolkinderen - met al hun gezinsleden - in quarantaine. 

Door de vaak gebrekkige huisvesting in de dorpen en townships heeft een quarantaine ook weer minder effect. Momenteel zijn de grenzen van Zuid-Afrika weer open voor buitenlanders, maar de gezondheidsomstandigheden ter plaatse zijn zodanig (voor Nederland heeft Zuid-Afrika nog code rood), dat er weinig animo is om van hier naar ZA af te reizen.

Bovendien is er nu in Zuid-Afrika een koude en natte winter.

Wij (Leny en ik) gaan er nu vanuit dat we vanaf begin december weer veilig naar Zuid-Afrika kunnen reizen om ons project weer persoonlijk te ondersteunen (en onze eigen kinderen en kleinkinderen weer te ontmoeten).

De soupkitchen: De omstandigheden rond de soupkitchen zijn sterk veranderd. 

Tijdens de lockdown is helaas één van onze medewerksters aan corona overleden.  Ze was altijd optimistisch en gedreven bezig voor de kinderen. 

Tot en met begin 2021 ging alles naar behoren. Het aparte “Voedselpakketten” - projekt is eind januari 2021 tot een goed einde gebracht.  Het is door de betreffende (40) gezinnen heel erg gewaardeerd. 

De lokale organisatie heeft echter de druk van de gewijzigde omstandigheden niet kunnen opvangen. Het werd steeds moeilijker om een juiste verantwoording te krijgen van alle bestedingen, zodat we dit niet meer voor 100% konden garanderen. We hebben nog wel deel-verantwoordingen ontvangen tot en met april 2021, maar we hebben nu, na 14 jaar, moeten besluiten om met ingang van juni 2021 de financiering van de voedselvoorzieningen vanuit de soupkitchen te stoppen. 

Dat gaat ons erg aan het hart, maar er is momenteel geen andere weg. Gelukkig waren er andere lokale hulpverleners actief, zodat dezen nu mogelijk de voedselhulp aan de bevolking van Sir Lowry’s Pass Village kunnen overnemen. Wij zijn nu met hen in overleg hoe we deze lokale organisaties op korte termijn kunnen helpen. 

Eén en ander ontstaat natuurlijk niet van de ene op de andere dag en we zijn dus al sinds maart 2021 in contact getreden met een ander lokaal kinderdagverblijf waardoor de Stichting haar werk in de lijn van onze doelstelling kan voortzetten: 

Voedsel en scholing voor kinderen. Food and future for children. Children’s Foodure. We zullen u daarover binnenkort meer informatie geven. Ons scholingsproject: Voor de kinderen in SLPV zijn de gevolgen – naast de voedselproblemen - ook groot. De scholen zijn een groot deel van 2020 helemaal gesloten geweest en ook in 2021 zijn de scholen slechts deels open. Eigenlijk voor 50%, waardoor de bezetting van de klaslokalen tot de helft kon worden beperkt. Dit heeft natuurlijk ook grote gevolgen gehad voor de studieresultaten voor bijna alle kinderen en we zien dan ook dat de schoolresultaten per eind van het schooljaar 2020 niet best waren.

Ook voor onze huiswerkklas was het moeilijk om als groep bij elkaar te komen; dat is het nog steeds. Voorlopig is ook die activiteit stopgezet. Van de kinderen op de Primaryschool vallen de resultaten nog mee, maar voor de meeste kinderen van de Highschool waren die niet zo goed. Van onze 17 kinderen op de Highschool zijn er 4 blijven zitten en deden er 3 eindexamen waarvan er 1 is geslaagd. De andere 10 zijn overgegaan en er zijn 8 kinderen vanaf de Primaryschool ingestroomd naar de Highschool. 

We sponsoren nu 22 kinderen op de Highschool en 35 kinderen op de Primaryschool. Voor al onze kinderen zijn de schoolgelden voor 2021 betaald en ze zijn allemaal (voor zover nodig) voorzien van nieuwe uniformen, kleding, schoenen, schoolbenodigdheden, enz. Veel werk hiervoor is ter plaatse gedaan door Marie-Hélène (onze dochter). 

Wanneer we eind 2021 zelf weer fysiek in Zuid-Afrika kunnen zijn, zullen we ook weer persoonlijk contact met de kinderen kunnen opnemen om ze weer te helpen en te ondersteunen voor het dan komende schooljaar 2022. 

Samengevat kunnen wij u dus niet alleen positieve informatie geven. We moeten constateren en accepteren dat de corona-pandemie ook voor ons project negatieve gevolgen heeft. We ervaren dit echter ook als een uitdaging om de achtergestelde bevolking van Sir Lowry’s Pass - en vooral de kinderen - te blijven ondersteunen. We blijven u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen ! 

Natuurlijk heel veel dank aan u allemaal voor uw sponsoring en betrokkenheid ! Ook namens de andere bestuursleden van de stichting, Magda en Adriaan. 

Tot slot: Mocht u vragen hebben over onze activiteiten of het project, aarzel niet om ons te vragen, te bellen of te e-mailen. 

Wij informeren u graag. Hartelijke groet namens de Stichting Children’s Foodure Henk en Leny Schaap. 


zaterdag 6 maart 2021

 Beste sponsors en andere belangstellenden

U zult allemaal wel begrijpen dat wij al een jaar Zuid-Afrika niet meer kunnen bezoeken, maar er gebeurt nog veel.

Onder leiding van auntie Pearl draait de soupkitchen door, maar wel aangepast aan de corona- voorschriften.

De schoolgelden voor de kinderen kan de Stichting van hieruit rechtstreeks naar de scholen overmaken.

Ook is weer volop gewerkt om alle schoolartikelen en schoolkleding voor de kinderen te organiseren. De scholen zijn gedeeltelijk open (50% bezetting) dus was er ook hiervoor weer werk aan de winkel.

 

Onderstaand sturen wij u de tekst en foto’s van enkele Facebook pagina’s.

Het werk is ter plaatse georganiseerd en gedaan door Marie-Hélène, onze dochter.

 

Zo kwamen 52 dozen met schoolbenodigdheden aan (de stationary) in de soupkitchen:

Een overzicht van de inhoud van de dozen; er zijn dozen met verschillende inhoud voor Primaryschool en Highschool.52 zakken met schoolkleding (uniformen) schoenen, sokken, broeken (M), rokken, broeken (V), truien, ondergoed, overhemden (korte mouwen), overhemden (lange mouwen) en pullovers.

Heel veel dank aan al onze sponsors die dit financieel mogelijk maken, onze fundraisers, aan Marie-Hélène (onze dochter) voor de organisatie en alle logistiek, aan het personeel van de PEP-stores die alles per kind hebben verzameld en ingepakt, aan onze student Rodwill en auntie Pearl die alle kledingmaten per kind hebben verzameld en dat alles nu, met de schoolbenodigdheden, kunnen uitdelen aan de kinderen (en hun moeders). 

 

Een afrikaans gezegde luidt: 

"er is een dorp voor nodig om een ​​kind op te voeden”

 

Heel veel dank allemaal !

Ook namens de kinderen van Sir Lowry’s Pass Village !

 

Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

 

Vriendelijke groet,

Henk en Leny Schaap.

 

Ook namens het bestuur van

Stichting Children’s Foodure.maandag 27 april 2020

Lockdown in Sir Lowry's Pass Village


Beste sponsors en belangstellenden,

Zoals u ongetwijfeld bekend zal zijn is er ook in Zuid-Afrika een lockdown ten gevolge van het uitbreken van het corona-virus.
Ook bij ons in Nederland is een lockdown, maar zoals u zult begrijpen zijn in Zuid-Afrika de omstandigheden veel minder rooskleurig.

Heel veel mensen zijn nu ook werkloos maar de noodzakelijke sociale voorzieningen zijn er vrijwel niet. Dat betekent dat veel gezinnen helemaal geen inkomen meer hebben waardoor er nu, na 5 weken lockdown, voor hen een echt hongerprobleem ontstaat.
Vooral in de townships en de achterstandswijken leidt dat tot ongeregeldheden en diefstal en overvallen op winkels enz.
De overheid grijpt wel in, maar daardoor verandert er nog niet veel in de voedselvoorziening van juist de armste gezinnen.

In “ons” dorp Sir Lowry’s Pass Village draait de soupkitchen onder de bezielende leiding van Pearl nog wel door.

Natuurlijk hebben we regelmatig contact met haar over de situatie. Pearl heeft van de autoriteiten toestemming gekregen om ook buiten het dorp de winkels te bezoeken om inkopen te doen voor de soupkitchen en zolang het mogelijk is blijft zij aan de kinderen eten verstrekken.

De scholen zijn ook gesloten, dus de aanloop van kinderen naar de soupkitchen is ook al meer dan gebruikelijk. 

De huiswerkklas is voorlopig stopgezet.
De kinderen horen wel tot onze “doelgroep”, maar er is nu in het dorp een schrijnend tekort aan voedsel voor hele gezinnen en dat heeft ons ertoe gebracht om te proberen daarin te helpen. 

We hebben nu met Pearl een tijdelijk project georganiseerd om een aantal gezinnen de komende weken een voedselpakket te verstrekken.

Samen met Pearl is een voedselpakket samengesteld waarmee een gezin ongeveer een week is geholpen en voorlopig hebben we dat voor 10 gezinnen gedurende de komende 5 weken georganiseerd en gefinancierd. 

Pearl weet in welke gezinnen de nood echt hoog is waardoor de hulp ook terecht komt waar het echt nodig is. 
Het is natuurlijk maar een klein project in de grote nood die daar heerst maar we hebben de financiële ruimte om dat te doen dus we voelen ons ook moreel verplicht om dat te doen.

Veel dank voor uw sponsoring en belangstelling voor ons werk.

Wij wensen u allen veel moed en gezondheid toe in deze moeilijke tijd.

Vriendelijke groet,

Henk en Leny Schaap.

Ook namens het bestuur van de

Stichting Children’s Foodure.

dinsdag 31 maart 2020

Mocht u graag eens zien hoe de soupkitchen en directe omgeving reilt en zeilt?


Op de website www.childrensfoodure.nl (of .com) is een recent filmpje geplaatst, dat een goede indruk geeft.

dinsdag 18 februari 2020

Het verslag van ons bezoek aan Sir Lowry's Pass
van december tot en met half januari 2010

Op 7 december 2019 hebben wij al verslag gedaan van ons bezoek aan Sir Lowry’s Pass Village tot dat moment en nu we medio januari 2020 weer thuis zijn gekomen kunnen we verslag doen van alle activiteiten die we daarna nog hebben kunnen doen. 

De soupkitchen:

Over de soupkitchen is niet veel nieuws te vertellen. Het is druk, zoals altijd. Vooral als de scholen gesloten zijn en alle kinderen de hele dag in het dorp zijn. Het aanpassen van de gasinstallatie en een betere beveiliging van de kooktoestellen is een nog lopend project en in de vakantie-periode is daar geen interesse voor. We zullen nu proberen om dit vanuit Nederland weer vlot te trekken.

Het scholingsproject:

In januari 2020 hebben we de schoolrapporten (over 2019) van de kinderen ontvangen.  De primary-kinderen (basisschool) hebben, zoals we al verwachtten, bijna allemaal goede resultaten. Ze zijn allemaal bevorderd en er zijn ook enkele kinderen die een aparte “award” hebben gekregen voor hun bijzonder goede prestaties. Dat is heel bemoedigend. Van de highschool-kinderen daarentegen waren de resultaten een stuk minder. Gelukkig waren er ook wel een paar heel mooie resultaten en ze zijn wel allemaal “over” gegaan, maar voor een aantal was dat wel meer uit schoolgerichte overwegingen dan uit eigen verdiensten.  Van de drie eindexamen-kandidaten is er één geslaagd en twee moeten/kunnen (in maart) nog voor één of twee vakken een herexamen doen om alsnog het totaal benodigde aantal punten te halen om hun diploma te krijgen. De school is hierbij niet actief, dus dat wordt wel moeilijk voor ze. We kunnen niet anders dan afwachten. Er is bij de middelbareschool-jeugd weinig interesse voor hun toekomst. Er is in het dorp ook weinig perspectief en ook de ouders zijn veelal niet geïnteresseerd en tonen zich vaak ook niet verantwoordelijk voor de toekomst van hun kinderen. Alle ouders – met hun kinderen – zijn in een aantal besprekingen bij elkaar geroepen om deze uitdagingen met ze te bespreken en ook vooral de ouders er nadrukkelijk op te wijzen dat zij ook wel verantwoordelijk zijn voor de toekomst van hun kinderen.
Ook bij onze huiswerkleraar (Mr. Isaacs) hebben we erop aangedrongen om meer met de kinderen te bespreken en te overleggen over hun toekomst ná hun schooltijd. Ze hebben geen idee wat te doen en wat mogelijk is maar ook niet dat er vrijwel niets mogelijk is als ze zelf geen betere resultaten behalen.  Het geeft geen stimulans als je geen doel voor ogen hebt en dat ontbreekt ze nu.

Toch is er ook hier wel een mooi resultaat te melden. Sponsoring door de stichting stopt gewoonlijk aan het einde van de highschool, maar onze geslaagde jongeman (Rodwill) is toegelaten op het Helderberg College in Somerwet-West voor een vervolgstudie en door ontvangen giften en donaties in 2019 hebben we de mogelijkheid om voor hem een studiefonds te realiseren waardoor hij die studie kan volgen. We wachten nu af hoe dit zich in 2020 ontwikkelt maar we hopen natuurlijk op een succesvol vervolg.

Onze student Oshwin is nu begonnen aan zijn laatste jaar. In 2019 is zijn leven niet verlopen zoals ook door hemzelf gewenst was maar de draad is weer opgepakt en hij (en wij) hopen dat hij zijn laatste 3 tentamens dit jaar met goed gevolg kan afleggen. Het kan een mooi succes worden als hij nu als Bachelor zou kunnen eindigen. Veel sterkte en succes!

Intussen moest ook weer alle kleding e.d. met de juiste kledingmaten en ook alle verdere schoolartikelen voor 2020 voor alle (nu 57) sponsorkinderen worden georganiseerd. Dit is ieder jaar weer een hele uitdaging. De ouders komen meestal niet mee bij die registratie en met ons spreken vinden veel kinderen – vooral de kleinen – toch wel een beetje eng. Gelukkig kon Rodwill ons nu helpen; hij kent alle kinderen en spreekt natuurlijk het Zuid-Afrikaans van de kleintjes.  Wel moeten de ouders met de kinderen meekomen als ze aan het eind de kleding enz. bij ons komen ophalen. Dat gebeurt dan ook.
Even wachten op je beurt

Alle 57 zakken, voor ieder kind één

En na twee uur werk is alles op de juiste plaatsDe kinderen zijn nu allemaal weer keurig gekleed en vol goede moed naar school gegaan.


Na alle gesprekken en uitdagingen zijn we met de (17) highschool kinderen op een zaterdag namiddag en –avond gaan schaatsen op de ijshockey baan in Kaapstad. Eerst nog een indringend gesprek met deze kinderen en dan met de bus vanuit de Village een uurtje rijden. Nadat ze allemaal de ogen uit konden kijken in het Grand West gebouw (er is ook een casino) beginnen we met een flinke maaltijd bij de Spurs 


daarna de schaatsen passen en dan begint de lol pas echt

Het is even wennen maar als de disco start, krijgen we de moed en proberen we echt te schaatsen

De oudere kinderen zijn al vaker met ons mee geweest en kunnen al goed vooruitkomen

Na twee inspannende uren nog een milkshake en een groepsfoto en weer in de bus, terug naar de Village.Het was een succesvolle avond. De sfeer was erg goed en iedereen was blij en tevreden! 
Wij zijn al onze sponsors heel erg dankbaar voor de belangstelling en betrokkenheid bij de kinderen van Sir Lowry’s Pass Village !

Namens de Stichting Children's Foodure
Henk en Leny Schaap
zie ook onze website: www.childrensfoodure.nl


woensdag 29 mei 2019

Bezoekverslag mei 2019


Wij zijn half maart 2019 weer naar Sir Lowry’s Pass Village (SLPV) vertrokken. Deze keer voor ca. 5 weken en we zijn kort voor Pasen weer thuis gekomen. Het was nu het begin van de herfst in Zuid-Afrika en we kwamen weer terug in de lente in Nederland.

Op 8 mei j.l. zijn er verkiezingen geweest in Zuid-Afrika en in de aanloop daar naartoe ontstonden er soms plaatselijk ongeregeldheden, ook in Sir Lowry’s Pass Village. In overleg met auntie Pearl is de soupkitchen tijdens ons verblijf een kleine week gesloten geweest maar we hebben die tijd ook gebruikt om Pearl een wel heel goed verdiende vakantie te gunnen. Gelukkig zijn er geen gevolgen voor de soupkitchen, zodat daar weer met volle inzet gewerkt wordt.

De soupkitchen:

De soupkitchen functioneert prima. Zoals al eerder gemeld, is er wel een verloop in de staf, maar Pearl lost dit toch altijd weer goed op.

De kinderen komen er graag en terwijl Mario “streng kijkend” rondloopt genieten ze in de voormiddag al van een beker voedzame soep.

Rondom de soupkitchen staat wel een hekwerk van gaas, maar die was intussen wel bijna 6 jaar oud en duidelijk aan vervanging toe. We hebben met een lokale leverancier overlegd over vervanging en besloten een nieuw hekwerk te plaatsen.
Dat is inmiddels gerealiseerd en het ziet er mooi en stevig uit.

Op de foto ziet u ook nog het zonnepaneel van de solar-warmwater voorziening.Zoals u weet zorgen enkele lokale vrijwilligers iedere week met Pearl voor het transport van de inkopen voor de soupkitchen. Maar er dreigt nu een tekort aan deze vrijwilligers, vooral in onze Europese zomermaanden, omdat zij dan ook op vakantie gaan en vaak voor langere tijd naar Europa. Een uitdaging dus.We hebben nu een jongeman uit de village (met een auto) gevonden die voor een kleine vergoeding wel wekelijks met Pearl voor het transport van de boodschappen wil zorgen.

Een bijkomend voordeel is dat het transport nu ook niet meer precies gepland hoeft te worden want Pearl kan die tijd nu zelf aangeven.

Natuurlijk zijn wij de vrijwilligers heel dankbaar voor de jaren dat ze zich hebben ingezet voor de kinderen. Veel bewondering en dank daarvoor !!, maar we nemen niet echt afscheid. We hopen dat Pearl ook in de toekomst een beroep op jullie mag blijven doen en natuurlijk is iedereen van harte welkom in de soupkitchen.


De scholing:

Gedurende de eerste maanden van het jaar zijn er voor ons niet veel noemenswaardige gebeurtenissen met de scholieren. Het schooljaar is gelijk aan het kalenderjaar en eind april kwamen de schoolresultaten van het eerste semester.
In het algemeen zijn de resultaten wel bevredigend, maar voor veel kinderen is “math” (rekenen/wiskunde) wel een grote uitdaging.
Eén van de wiskundeleraren op de highschool is nu bereid om de betreffende kinderen in de schoolpauzes wat bij te spijkeren.
Maandelijks ontvangen we van de huiswerkklasleraar een aanwezigheids-overzicht van de scholieren, waaruit blijkt dat de huiswerkklas goed wordt bezocht.

Onze studenten:

Oshwin (student HRM) hoopt in 2019 zijn opleiding af te ronden.
Van de slotexamens (voor 2 vakken) is de laatste in november, en hij moet daarvoor op College de lessen blijven volgen. Part-time dus. Hij heeft inmiddels een deeltijdbaan gevonden voor 3 dagen per week en volgt dus nog 2 dagen de lessen op College in Durbanville.
Wordt vervolgd.


Banalee studeerde na de highschool architectuur, maar helaas zijn wij haar helemaal kwijtgeraakt. Ze had nu eerst een halfjaar als stagiaire aan de slag gemoeten en we hebben haar afgelopen januari nog daarmee geholpen, maar ze heeft alle contact verbroken. We kunnen haar niet meer bereiken; niet per email, niet per telefoon en ook niet in persoon. Ook via haar ouders is het niet gelukt om met haar in contact te komen. Er zijn dingen in haar leven gebeurd, die zij niet met anderen wil delen. Heel jammer, maar het is niet anders.Tot slot:

Een hartelijke dank voor uw belangstelling en betrokkenheid bij de kinderen van Sir Lowry’s Pass Village !

Mocht u vragen hebben over onze activiteiten of het project: aarzel niet om ons te vragen, te emailen of te bellen.


Wij informeren u graag.


Vriendelijke groeten,

namens de Stichting Children’s Foodure,


Henk en Leny Schaap

tel.: 035 52 65 076

www.childrensfoodure.nl