vrijdag 26 oktober 2012

 
 

Een koud voorjaar 2012.

Beste sponsors, vrienden en belangstellenden,                                 

In september/oktober zijn wij weer een aantal weken in Sir Lowry’s PassVillage geweest. Wij zijn druk bezig geweest, in het bijzonder met de schoolkinderen maar natuurlijk ook met de soupkitchen en de organisatie daaromheen.

De soupkitchen:

In mei j.l. hebben we met Pearl een bezoek gebracht aan Woolworth en dat heeft een positief gevolg gekregen. Woolworth (Somerset-West) heeft 3 organisaties uitgekozen waaraan ze voedsel gaan geven en wij zijn daar nu 1 van. We mogen nu twee keer per week (iedere week) en op één weekend per 3 weken bij Woolworth een hoeveelheid voedsel komen halen voor de soupkitchen. Dat geeft wel een logistieke uitdaging, vooral voor het weekend, maar het is Pearl tot nu toe altijd gelukt om een vrijwilliger te vinden die met haar het vervoer verzorgt. Als wij er zijn doen wij dat natuurlijk zo veel mogelijk. Woolworth geeft goede kwaliteit voedsel en is ook de soupkitchen komen controleren op hygiene e.d.                                     
Begin oktober was het erg slecht weer in onze streek en in de magazijnruimten van Woolworth stonden veel flessen vruchtensap die maar niet werden verkocht. Er moest wel plaats gemaakt worden voor nieuwe/andere producten in de magazijnen en Woolworth heeft toe honderden flessen vruchtensap bij de soupkitchen bezorgd. Een ander bedrijf heeft brood gegeven en Pearl kon toen aan het hele dorp brood en vruchtensap uitdelen. Jullie begrijpen wel dat de belangstelling overweldigend was. We hebben er een foto van gemaakt waarop jullie Pearl en een paar kinderen met hun fles vruchtensap zien

 
 
 
De kleding van deze kinderen komt ook (deels) uit onze sponsorkring.
Door verhuizingen e.d. zijn we twee vrijwilligers kwijtgeraakt om de wekelijkse boodschappen te doen maar we hebben gelukkig weer een ander echtpaar gevonden die ons graag wil helpen.
We hebben ook weer contact gehad met de apotheek (Pharmacie) die de vitamines levert. Het was weer op en we hebben weer nieuw gekocht voor 3 maanden zodat we weer vooruit kunnen voor de rest van dit jaar. Het gaat best hard; we verbruiken nu 90 liter vitamines per 3 maanden; dat is voor 250 porties per dag.
We hebben ook al de communityhall gereserveerd om op 19 december a.s. weer het kerstfeest te kunnen vieren met de kinderen van Sir Lowry’s Pass Village. Als alles goed gaat met de organisatie kan het weer een heel mooi gebeuren worden met ruim 300 kinderen. We werken al wel aan de voorbereidingen hiervan.

Het educatiedeel van ons project:

Een grote klus was deze keer ook het verzamelen van alle schoolrapporten van “onze” 60 kinderen. Het leven daar is niet zo gestructureerd en georganiseerd als wij in Nederland gewend zijn dus alleen al het verzamelen van de rapporten vergt veel aandacht.    Uiteindelijk hebben we toch wel vrijwel van alle kinderen de rapporten ontvangen. Bij het beoordelen van de schoolresultaten bleek wel dat er veel kinderen zijn waarvan de resultaten niet goed zijn. We hebben dan ook veel gesprekken met de betreffende kinderen gevoerd om ze te motiveren en aan te moedigen. Ook om ze weer eens te verplichten naar de huiswerkklas te gaan en ze aan te moedigen om aan onze lerares hulp te vragen. Maar ook om ze te wijzen op de gevolgen voor hun toekomst als ze te weinig inzet tonen en dan ons sponsorschap verliezen. Het schooljaar is in Zuid-Afrika gelijk aan het kalenderjaar dus het vierde kwartaal is voor de kinderen het laatste schoolkwartaal voor het eindrapport c.q. de examens. We hopen ze een extra stimulans te hebben gegeven om ze daarvan te doordringen. Gelukkig doet een groot aantal kinderen wel hun best op school. Er zijn er zelfs bij die op hun rapport van de schoolleiding de aantekening kregen dat ze “uitmuntend" presteren.
De huiswerkklas houden we nu in de soupkitchen. Door plaatselijke omstandigheden konden we geruime tijd geen gebruik maken van de Communityhall van de gemeente en we hebben nu vernieuwd kontakt gelegd met de overheid om ons weer een deel van de communityhall ter beschuikking te stellen. We hopen dat we een positief antwoord gaan krijgen.
Het regelen van de schoolbenodigdheden, de schooluniformen en de kleding voor de kinderen in januari 2013 wordt (ieder jaar) weer een hele organisatie. We zijn nu al begonnen met het verzamelen van alle informatie van de kinderen, zoals kledingmaten e.d. Ook hebben we al een eventuele leverancier bezocht om te bezien of we met deze kunnen samenwerken voor het aanleveren van alle gegevens. We hebben er vertouwen in dat het gaat lukken (in januari 2013).

Kinderkleding

Ook nu hebben we weer veel kinderkleding kunnen meenemen. We mogen nu 30 kilo per persoon meenemen op onze vlucht naar Zuid-Afrika en één deel daarvan (30 kilo dus) is altijd voor de kinderkleding. 
Bij ons volgende bezoek a.s. december wordt dat babykleertjes en zomerkleertjes.
Veel dank aan alle gevers !!
 
Wij vertrouwen erop dat wij u een plezier doen met deze informatie.
We willen graag iedereen op de hoogte houden van alle ontwikkelingen van ons project zodat iedereen ook weet wat we met zijn/haar steun doen.
Natuurlijk  ook iedereen weer hartelijk bedankt voor de ondersteuning; zowel als fysieke hulp, voor de kinderkleding, voor de financiele hulp en voor de morele steun.
Mocht u intussen vragen hebben over het projekt: aarzel niet om ons te vragen/emailen/bellen. Wij informeren u graag.
Vriendelijke groeten, 
namens de Stichting Children's Foodure, 
Henk en Leny Schaap.
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                        


Geen opmerkingen: