zaterdag 9 juni 2012

Herfst in Zuid-Afrika, mei 2012.


We zijn in mei weer een aantal weken in Sir Lowry’s Pass Village geweest. In de loop van het jaar zijn er geen bijzondere zaken te regelen. De soupkitchen functioneert goed en de kinderen gaan naar school.
De soupkitchen
We hebben onze tijd gebruikt om prijsvergelijkingen te maken tussen de verschillende winkels waar de wekelijkse boodschappen worden gekocht. Dat werd een lange lijst en uiteindelijk blijkt dan dat er niet zulke grote verschillen zijn, maar de keuze is nu wel beperkt tot 2 winkels. Voor Pearl en de vrijwilligers die de wekelijkse boodschappen doen is dat ook efficienter.
Ook hebben we met Pearl een bezoek gebracht aan de grote vestiging van Woolworths in het winkelcentrum van Somerset-West. In het verleden kregen we wekelijks van Woolworths een hoeveelheid etenswaren voor de soupkitchen. We werden goed ontvangen door de operational-manager en we hebben een goed gesprek gehad met als resultaat dat Pearl binnenkort, waarschijnlijk met ingang van 1 juli a.s., weer wekelijks een hoeveelheid etenswaren mag ophalen. De uitdaging wordt nog wel de logistiek hieromheen, maar we hopen daar nog een oplossing voor te vinden.
Natuurlijk waren er ook wel kleine onderhoudsposten aan de soupkitchen. Het gebruik van alle inventarissen voor ca. 300 maaltijden per dag is erg intensief.

Het educatiedeel van ons project

We hebben van de schoolkinderen hun rapporten (per april 2012) over het eerste kwartaal gekregen. Dat vergt wel de nodige aandacht want zoals jullie weten is de betrokkenheid van de ouder(s) voor de schoolprestaties van hun kinderen niet zo groot. Maar uiteindelijk hebben we toch 58 rapporten gekregen van de 60 sponsorkinderen. Van één meisje kregen we te horen dat zij zwanger is en niet meer naar school gaat, zwangerschap onder teenagers is een groot probleem in de Village. En één van de jongens toonde totaal geen interesse meer, hij kwam ook helemaal niet meer opdagen. Van beiden hebben we helaas afscheid moeten nemen. Eén van de voorwaarden voor onze sponsoring is dat de kinderen ook zelf interesse en inzet moeten tonen.                                     
Natuurlijk waren er ook een aantal kinderen die in het eerste kwartaal niet zulke goede schoolresultaten hebben behaald of volgens de leerkrachten beter kunnen presteren. Met meerdere kinderen hebben we persoonlijke gesprekken gevoerd, soms tesamen met hun moeder, om ze te stimuleren zich meer in te zetten voor hun eigen toekomst. We zien toch steeds weer dat de ouders, (meestal alleen een moeder) die zelf ook geen tot weinig opleiding hebben gehad, zich niet realiseren dat een opleiding voor de kinderen hun enige kans is om hun sociale omstandigheden te verbeteren.                                                                                                                         In principe moeten ook al onze sponsorkinderen na schooltijd naar de huiswerkklas, behalve als de leerkracht ze vrijaf geeft, dus als ze het niet meer nodig hebben. Dat werkt in principe goed, maar ook hiervoor hebben we een aantal kinderen persoonlijk aangesproken. Het is dus iedere middag
                                     

druk in de huiswerkklas.

Gelukkig doen de meeste kinderen wel hun best op school en de huiswerkklas en dat geeft weer een goed gevoel en de uitdaging om door te gaan.


Eind 2009 is de moeder van Roshay overleden. Een vader was er al niet meer en Roshay werd door haar oma opgevangen. Roshay is een aardig tienermeisje en kreeg het erg moeilijk in haar leven. In de jaren 2010 en 2011 heeft zij een inzinking gehad; ze is een keer blijven zitten op school maar wij hebben haar toen nog een tweede kans gegeven en haar in het scholingsprogramma gehouden. Roshay is gelukkig weer terug ! Haar schoolrapport geeft mooie resultaten aan en ze zit nu in de laatste klas van de highschool. Ze studeert dit jaar af en het ziet er naar uit dat het goed gaat lukken. Wij hebben er alle vertrouwen in. Het laatste schooljaar heet hier “matriek” en de kinderen dragen dan aparte afstudeerkleding zodat iedereen kan zien dat ze zover zijn gekomen. Bij de sponsoring hoort natuurlijk ook deze afstudeerkleding en kijk eens hoe mooi Roshay er dan uitziet. We zijn erg blij voor haar. 

                                                                  
                                                                         Roshay “in matriek”

Kinderkleding
Met onze laatste bezoeken aan Sir Lowry’s Pass Village hebben we veel kinderkleding kunnen meenemen. Eén van onze koffers (23 kilo dus) is altijd voor de kinderkleding. Zoals jullie weten zijn er kort voor de kerstdagen 2011 een aantal huisjes in de village afgebrand en wij hebben toen een deel van de kinderkleding daar ter plekke uitgedeeld. Deze mensen hadden helemaal niets meer. De rest ging weer via Pearl naar andere kinderen en ook deze keer heeft Pearl weer een hoeveelheid kleding kunnen delen. Nu het winter wordt maken de kinderen er goed gebruik van. We hebben een aantal kinderen bij elkaar gekregen in de soupkitchen en er een foto van gemaakt


Winterkleding voor de kinderen

Bij ons volgende bezoek wordt het een koffer vol met zomerkleertjes.
Natuurlijk veel dank aan alle gevers !!

Wij vertrouwen erop dat wij u een plezier doen met de informatie. We willen graag iedereen op de hoogte houden van alle ontwikkelingen van ons project zodat iedereen ook weet wat we met zijn/haar steun doen.

Tot zover ook iedereen weer hartelijk bedankt voor de ondersteuning; zowel als fysieke hulp, voor de kinderkleding, voor de financiele hulp en voor de morele steun.

Mocht u intussen vragen hebben over het projekt: aarzel niet om ons te vragen/emailen/bellen. Wij informeren u graag.

Geen opmerkingen: