zaterdag 23 augustus 2014

Bezoekverslag mei/juni 2014


Beste sponsors, vrienden en belangstellenden,                                           

Wij zijn voor een kort en tussentijds bezoek van half mei tot half juni weer in Zuid-Afrika geweest. Het is toch weer bijna 4 weken geworden en hieronder doen wij er weer verslag van.
Het schoolproject:
We hebben van (bijna) alle kinderen hun schoolrapporten van april 2014 ontvangen en de resultaten kunnen bezien en die ook doorgenomen met onze huiswerkklas-leraren.

Er is natuurlijk nog niet veel te zeggen over het eerste rapport van het schooljaar 2014, dus lag de nadruk op de eigen inzet van de kinderen. Zijn ze vaak afwezig op de school en/of de huiswerkklas en tonen ze wel eigen inzet ? Het schoolbezoek is wel goed  en de resultaten  zijn ook bevredigend. Enkelen hebben wel een uitdaging aan sommige vakken en vooral wiskunde blijft moeilijk voor velen. Ook zijn er (vijf) kinderen, die niet meer naar de huiswerkklas komen, terwijl ze dat wel nodig hebben. Enkelen van hen hebben ook geen rapport ingeleverd, dus dat is geen goed signaal. Over het algemeen zijn de huiswerkklas-leraren wel tevreden met de “tussenstand” en zij worden daardoor gestimuleerd om zo door te gaan met de kinderen.
Er waren ook uitdagingen met de huisvesting van onze huiswerkklassen, maar na veel overleg met de plaatselijke overheid is dat vooralsnog opgelost. Hierbij een paar foto’s van (een deel van) de huiswerkklas, waarop jullie ook goed de schooluniformen kunnen zien.
 
 
 


Schooluniformen:

We zijn de laatste keren wat uitdagingen tegengekomen bij de uitlevering van de schooluniformen voor de kinderen. Het naai-atelier voor de uniformen voor de highschool heeft het wat levertijd betreft flink laten afweten. Een deel van de levering voor begin maart was er nu in juni nog niet en het kostte veel overredingskracht om ze nog voor ons vertrek (half juni) te krijgen. Dat is wel gelukt, maar het is aanleiding voor ons om alvast om te zien naar een andere leverancier voor het jaar 2015. In dat kader hebben we een ander naai-atelier bezocht en gesproken met de eigenaresse. Naast een goed en degelijk uniform is het ook belangrijk dat de produktie op een goede manier plaats vindt. Onder goede arbeidsomstandigheden, in een goed gebouw, en met een juiste beloning voor de naaisters. Uit ons gesprek kwamen deze voorwaarden er positief uit. We overwegen nu nog of we van dit naai-atelier gebruik gaan maken aan het eind van 2014. We hebben ook daar weer een paar foto’s gemaakt.
 

 
 
 


De soupkitchen:

Het werk in de soupkitchen gaat goed. Pearl en haar twee hulpen hebben er de handen aan vol, maar het lukt ze iedere dag weer om het eten klaar te maken en uit te delen.

Er gaat wel het een en ander stuk door het vele gebruik. Het was ook daarom goed dat we ter plekke waren. We hebben een nieuwe computer gekocht en een nieuwe keukenboiler laten installeren. Ook veel bestek e.d. en keukengereedschap moest worden aangevuld.                             Het solar-warmwatersysteem op het dak van de soupkitchen was kapot gegaan. Het was in de huidige vorm ook niet meer toereikend en vooral op bewolkte dagen en in de wintertijd gaf het te weinig rendement. Een plaatselijke ondernemer heeft aangeboden om de reparatie en verbetering van het systeem te financieren. Prachtig ! Misschien dat de solar-heater en de electrische keukenboiler gekoppeld kunnen worden. We zullen volgende keer zien wat en hoe het werkt.

Zoals jullie weten doen enkele locale vrijwilligers wekelijks met Pearl de inkopen voor de soupkitchen. In de afgelopen tijd zijn er enkele vrijwilligers gestopt, ieder om voor hen goede redenen. Wij zijn natuurlijk dankbaar dat zij de afgelopen jaren geholpen hebben.                             Nu zijn we in mei in de gelegenheid gesteld om in de plaatselijke “Wedderwill-newsletter” een redactioneel stukje te plaatsen om zodoende weer nieuwe vrijwilligers te werven. En dat lukte. We hebben met twee dames gesprekken gevoerd en beiden hebben toegezegd direct van start te gaan. Het werkt al en daar zijn we blij mee.

Kinderkleding:

We hebben weer zoveel mogelijk kleding meegenomen en uitgedeeld. Eén van onze sponsors heeft twee tassen met mooie winterkleding ter beschikking gesteld en die hebben we zelf in de soupkitchen met een aantal kinderen gepast en verder uitgedeeld. Zie de foto’s. 
We hopen dat u ook nu weer dit verslag met plezier en belangstelling leest en natuurlijk houden we u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.
Mocht u intussen vragen hebben over onze activiteiten of het project: aarzel niet om ons te vragen, te emailen of te bellen. Wij informeren u graag.
Vriendelijke groeten,
Namens de Stichting Children’s Foodure,
Henk en Leny Schaap
tel.: 035 5265076
www.childrensfoodure.com
 

Geen opmerkingen: