zondag 26 februari 2012

December 2011

Huizen, 17 februari 2012.

Beste sponsors, vrienden en belangstellenden,
We zijn de maanden december 2011 en januari 2012 weer in Sir Lowry’s Pass Village
geweest. In deze periode van het jaar is het de tijd voor het school-gedeelte van ons project. Er is veel werk gedaan en er is veel te vertellen, maar om niet al te lange informatie rond te
sturen hebben we het deze keer in tweëen geknipt. Graag informeren we jullie nu over de maand december en binnenkort over de maand januari.

Kerstfeest:
Kort na onze aankomst zijn we begonnen met de voorbereidingen van het kerstfeest voor de kinderen. We verwachtten ca. 350 kinderen en die kwamen er ook. Eerst de huisvesting hiervoor. Dit jaar moesten we naar de “blauwe hal” omdat de communityhall niet beschikbaar was. De Blauwe hal is echter veel kleiner en geschikt voor 200 kinderen. We hebben het hele programma dus twee keer achter elkaar gedaan. De inkopen voor het kerstmenu waren 400 keer kip (pootjies en vlaerkies) met bonen en een kleine salade; verder nog 400 pakjes limonade, 400 porties yoghurt en hoeveelheden snoep waar weer 400 zakjes van werden gemaakt. De dag en nacht voor het kerstfeest werd in de soupkitchen nog gebraden en alles verder gereedgemaakt en op de dag zelf werd alles naar de hal gebracht. Bij de hal verdrongen zich toen al honderden kinderen.

Gedrang bij de ingang

De blauwe hal is een kale hal en moest nog worden schoongemaakt en versierd met een kerstboom en dergelijke. Er waren ook geen stoelen maar de community heeft met vrachtauto’s 200 stoelen aangeleverd. Er waren ook 350 heel mooie cadeau’s verzorgd die ook dit jaar weer door de Kids2kids-organisatie uit Kaapstad ter beschikking zijn gesteld. Het kerstfeest werd ook opgevrolijkt door een heuse DJ, met laserlichten en zelfs een rookmachine.

Als we de kinderen (15 tegelijk) binnenlaten en naar hun plaatsen begeleiden is de DJ al volop bezig met licht en kerst-CD’s. Heel gezellig, maar dan valt plotseling alle licht en geluid uit; de elektriciteit van de blauwe hal is op ! Snel nieuwe muntjes gaan kopen en 10 minuten later draait alles weer. In de loop van de middag gaat de kerstmuziek stilaan over in andersoortige muziek en de meeste kinderen kunnen hier niet meer bij blijven zitten. Het wordt nu een echt gezellige boel.

Het vereist wel een strakke organisatie om 350 kinderen te ontvangen en te verzorgen; we waren dit jaar dan ook met 15 personen bezig. Om te voorkomen dat kinderen (per ongeluk ?) twee keer aan een ronde meedoen kregen ze allemaal voor iedere ronde een nagel gelakt. Dus voor de maaltijd, voor het toetje en voor het cadeau. Had je al één, twee of drie gelakte nagels, dan moest je terug. Ook voor het tweede programma van de middag konden we zo de kinderen zonder nagellak selecteren.

Nagellakken


Als de hal vol is en alle kinderen op hun stoeltjes zitten, opent Pearl het kerstfeest. Pearl legt de kinderen uit wat het kerstfeest betekent en vraagt ook reacties van de kinderen. Daarna gaat de keuken open en krijgen alle kinderen de hoofdmaaltijd en drinken.

Smullen van de kip

Als de laatste kinderen nog aan hun kip bezig zijn kunnen de eerste rijen weer opgaan voor het toetje, de yoghurt. Ook dat was een schot in de roos, iedereen smulde ervan.

Yoghurt als toetje


Na het toetje kregen de kinderen allemaal een mooi cadeautje in een shoe-box en bij de uitgang nog een zakje snoep. De shoe-boxes waren ingedeeld naar jongens en meisjes en naar leeftijdsgroepen. Voor het podium werden de kinderen gesplitst naar jongen/meisje en op leeftijd en zo naar het podium gedirigeerd waar ze dan van een paar medewerkers van een cadeau werden voorzien. Verder tot aan de snoepkraam ging het ook nog wel maar daarna moesten we ze toch met zachte drang naar de uitgang brengen. Er stonden nog ca. 150 kinderen buiten te
wachten voor de tweede shift.

En blij met een cadeau

Ook de tweede ronde verliep goed waarna we met alle plaatselijke vrijwilligers ook de hal weer hebben schoongemaakt en ontruimd.

Alle kinderen gingen met blije gezichten en opgetogen naar huis; het was erg leuk, heerlijk gegeten en een mooi cadeautje. Het was een geslaagd evenement!
Aan het eind van een aantal lange en vermoeiende dagen konden we er gelukkig allemaal heel tevreden op terugzien.

Zonder alle physieke hulp van de vrijwilligers en zonder de financiele ondersteuning
van alle sponsors was dit niet mogelijk geweest. Heel veel dank !!

Toelaten kinderen voor sponsoring
In december hebben we ook van alle kinderen de schoolresultaten bezien. Voor een aantal kinderen gaven de resultaten aanleiding tot een gesprek met het kind en soms ook met de ouder. Drie kinderen zijn geslaagd voor de highschool en verlaten dus ons programma en van weer 4 hebben we gedwongen afscheid moeten nemen. Ze gingen helemaal niet meer naar school en/of kwamen gewoon niet meer opdagen. Jammer, maar de overige 45 gaan door en dat is best reden tot tevredenheid. We hebben momenteel plaats voor totaal 60 kinderen in ons sponsorprogramma dus hebben we 15 nieuwe kinderen kunnen selecteren om vanaf 2012 mee te doen. Voor deze kinderen en hun ouder(s) hebben we samen met Pearl in de village een bijeenkomst gehouden en ze uitgelegd wat ze kunnen tegemoetzien maar ook dat wij daartegenover hun inzet verlangen. Niet alleen naar school gaan en daar je best doen maar ook het bezoeken van de huiswerkklas valt daaronder, voor allemaal. Het was een goede bijeenkomst en iedereen is van goede wil.
Met de schoolrapporten van april 2012 kunnen we zien hoe een en ander uitwerkt.

Binnenkort doen we verder verslag van onze activiteiten in januari 2012.

U allemaal nogmaals hartelijk dank voor uw ondersteuning. Het klinkt wel als een chiché maar zonder uw hulp zou dit alles niet mogelijk zijn.

Geen opmerkingen: