donderdag 3 november 2011

Herfst hier, voorjaar in Zuid-Afrika.

We zijn van medio september tot midden oktober weer in Sir Lowry’s Pass Village geweest.

Ons voedselproject:

Het was een drukke tijd. De eerste weken zijn we vooral bezig geweest met de organisatie rond de soupkitchen.
Hoe kunnen we het grote aantal kinderen zo goed mogelijk opvangen.
De soupkitchen ligt midden in het dorp en als het aangewezen kind rondgaat door de village en op de fluit blaast willen alle kinderen tegelijk het terrein op want dan is het eten klaar.
Inmiddels is er rondom de soupkitchen een hek geplaatst met een poort, tegen ongewenst bezoek, maar we kunnen nu ook het aantal kinderen wat tegelijk het terrein op wil beter regelen. We kunnen zo ook de kinderen wat selecteren naar grootte waardoor de kleinsten niet in de verdukking komen en een plaatsje krijgen aan een tafel terwijl de grootsten wel meer voor zichzelf kunnen opkomen.
In de zomer hebben ook alleen de kleine kinderen nog dagelijks vitamines nodig dus zo kunnen we ook dat beter scheiden.

Elektriciteit is schaars en erg duur in Zuid-Afrika; het zal ieder jaar ook nog fors duurder worden.
Nu was er de mogelijkheid dat de energieleverancier de aanschaf van een warmwatersysteem op zonne-energie voor 40% sponsorde; de systeemleverancier was bereid om zo’n systeem te installeren met een fikse korting en een plaatselijke ondernemer sponsorde het saldo. Heel mooi.
De soupkitchen heeft nu dus een milieuvriendelijke warmwatervoorziening die geen energiekosten meer heeft.


Hek rondom de soupkitchen en zonne-energie-boiler op het dak.


Ons scholingsproject:

De tweede helft van ons bezoek stond in het teken van het schoolproject en de voorjaars-schoolvakantie.
Alle gesponserde kinderen hebben hun september-rapport van school gekregen en moesten die allemaal bij ons inleveren. Dat is op zich al een hele klus want voordat we alle 52 rapporten hadden ontvangen waren we wel een week verder.
De resultaten van de kinderen zijn beoordeeld en besproken met Sylvia, de lerares van de huiswerkklas. Eén van de voorwaarden voor sponsoring is ook de inzet van de kinderen zelf. Als een kind een dag niet naar school gaat wordt dat vermeld op het schoolrapport dus op het rapport kunnen we zien of de kinderen zich daarvoor inzetten.
Ook het bezoeken van de huiswerkklas is een voorwaarde voor onze sponsoring; we hebben dus ook met Sylvia overleg over het al of niet voldoende bezoeken van de huiswerkklas door de kinderen.
Samen met Pearl en Sylvia en met zoveel mogelijk informatie worden dan de ontwikkelingen per kind besproken en voor een aantal kinderen volgde hieruit ook weer een persoonlijk gesprek over hun vorderingen.
Soms vragen we ook een ouder hierbij te zijn zodat het duidelijk is dat we tegenover sponsoring wel inzet verwachten.

We zijn ook al begonnen met de selectie van (nieuwe) kinderen voor ons sponsorprogramma in 2012. Naar verwachting zullen we in 2012 voor het schoolproject 60 kinderen gaan sponsoren.

In het winterseizoen dreigde in de village het riviertje te overstromen. Een aantal gezinnen zouden daardoor hun onderdak verliezen en de plaatselijke overheid heeft deze gezinnen toen toegezegd dat zij tijdelijk hun intrek mochten nemen in de communityhall. Maar daar gaan ze nu niet meer uit. Onze huiswerkklas moest er toen dus wel uit en die wordt nu gehouden in het gebouwtje van de soupkitchen, in de woonkamer van Pearl ! Dat is uiteraard geen houdbare oplossing en Pearl en Sylvia proberen momenteel een ander onderdak voor de huiswerkklas te vinden. Wij hopen dat met ingang van 2012 weer te hebben.Warm weer, kinderen zwemmen in een overloop van een riviertje.


Begin december gaan we weer naar Sir Lowry’s Pass Village tot eind januari. Ook dat belooft weer een drukke tijd te worden met het kerstfeest, de inschrijvingen op de scholen voor het nieuwe schooljaar, het organiseren van kleding en schoolbenodigdheden, de schooluniformen, de schoolbezoeken (en betalingen van de schoolgelden), enz. We hopen ook nog de (financiele) ruimte te hebben om voor onze (60) schoolkinderen medio januari een leuk schoolreisje te kunnen organiseren.
Toen wij medio oktober thuiskwamen kregen we als verrassing een eigen website voor Children’s Foodure te zien. We hebben dat u al laten weten en we zijn er erg blij mee. Afgelopen maart hadden we een dame op bezoek bij de soupkitchen die ook cameravrouw is. Zij heeft de website voor ons gemaakt en ook de videoclip er op gezet. Kijk en luister maar.

We vertrouwen erop u hiermee weer op de hoogte te hebben gehouden van ons werk in Sir Lowry’s Pass Village en we hopen dat u ons werk wilt blijven steunen. Zowel financieel maar ook met de persoonlijke inzet door onze vrijwilligers ter plaatse en met uw morele steun voor de kinderen.

We houden u op de hoogte.

Hartelijk dank namens de kinderen van Sir Lowry's Pass Village.

Geen opmerkingen: