donderdag 21 februari 2013

Januari 2013

In december 2012 en januari 2013 zijn wij weer in Sir Lowry’s Pass Village geweest. We hebben u al verslag gedaan over december 2012 (zie de blog hiervoor) en nu volgt deel 2 over de gebeurtenissen in januari 2013.
DEEL 2:
De soupkitchen
We hebben u al gemeld dat we met de jaarwisseling afscheid hebben moeten nemen van de 2 kooksters, Linda en Rosie. Als overbrugging waren er twee hulpen en in de loop van januari kwam een nieuwe vaste hulp: Linda (Linda 2 dus). Tot onze verbazing kwam echter ook onze “oude” Linda weer terug. Ze vondt het toch wel mooi werken in de soupkitchen. We hebben nu weer een volledig team, met Pearl aan het hoofd en twee kooksters, Linda 1 en Linda 2. Dat is wel nodig want ’s-morgens om 05.00 uur beginnen ze met de voorbereidingen.
Tot half januari was het nog schoolvakantie en dus ook al ’s-morgens extra druk, maar wel later.   Half januari begonnen de scholen weer en komen de grotere kinderen om 07.00 uur voor pap en brood. Daarna gaan ze om 07.30 uur met de schoolbus naar school. Om 09.00 uur komen dan de kleinsten, evt. met hun moeders, en om 15.00 uur is iedereen er weer voor een hoofdmaaltijd. Gelukkig gaat het allemaal goed. Naast onze (uw !) sponsoring krijgen we veel voedsel van Woolworth en andere bedrijven uit de omgeving.
Tijdens het voorbije voorjaar heeft het wel hard geregend en bleek dat het dak van de soupkitchen op enkele plaatsen lekte. Vooral daar waar het dak is vastgemaakt. We hebben een werkloze timmerman (met de naam Jozef) uit de Village aan het werk kunnen zetten en die heeft in een paar dagen alle hechtingen op het dak waterdicht gemaakt. Het zal nu binnen wel weer droog blijven.
Het educatiedeel van ons project:
De pretdag
We proberen ieder jaar aan het begin van het schooljaar voor “onze” schoolkinderen een pretdag te organiseren. De pretdag is een schoolreisje die voor een deel een educatief karakter heeft en verder ook een “pret” deel heeft. We proberen op deze manier ook de onderlinge betrokkenheid van de groep te bevorderen en ook aan te geven dat iedereen die tot de groep hoort, en dus zijn best doet en blijft doen, met de pretdag meekan.
Dit jaar was de pretdag gepland op woensdag 9 januari. Dat betekende weer een erg korte voorbereidingstijd en bovendien is dit een algemene vakantieperiode dus zijn veel organisaties moeilijk te bereiken. Maar we hebben afspraken kunnen maken met het “Two Ocean Aquarium” in Kaapstad. We vertrokken met 45 kinderen en 8 begeleidsters (+ 1 man), in 3 mini-bussen om 09.00 uur vanaf de soupkitchen. Limonade en een candy voor iedereen meegenomen voor onderweg en om 10.00 uur waren we in Kaapstad.                                                                                                                
De meeste kinderen zijn hier nog nooit geweest dus gingen we met z’n allen wandelen over het V&A Waterfront, de toeristische attractie bij uitstek. Onderweg een ijsje voor allemaal. Er was echt veel te zien, o.a. de 4 standbeelden van de belangrijkste mannen uit de recente geschiedenis, de haven, alle boten, de winkeltjes, het reuzenrad, de optredens van de bandjes, enz.                                         De wandeling eindigde bij het Aquarium. Daar werden we begroet door onze rondleidster die als opening een voorlichting/optreden voor ons geregeld had in het afrikaans in plaats van in het engels. Ook de kleine kinderen (die spreken nog geen engels) konden het dan verstaan.
 

Daarna gingen we door het hele aquarium-gebouw en bij iedere bijzonderheid gaf de rondleidster een toelichting en konden we vragen stellen. Iedereen mocht daarna vrij rondlopen.                          Er zijn in het aquarium ook voorstellingen met haaien, pinguins, enz. dus ook het pretgedeelte kwam goed uit de verf.                                                                                                                                     Voor de lunch gingen we gezamenlijk naar het seal-deck van de cafetaria voor heerlijke hot-dogs en limonade.                                                                                                                                                      Tijdens de lunch hebben we de vijf best-presterende leerlingen van 2012 naar voren gehaald om ze in het zonnetje te zetten. Ze kregen een cadeautje als beloning voor hun prestatie en waren er ook blij mee. Eén van hen – Frederico - had ons vorig jaar al beloofd dat hij in 2012 een van de besten zou zijn en dat is hem ook gelukt. Spontaan meldden zich nu weer twee kinderen uit de groep om er in 2013 bovenuit te steken. Het is in ieder geval goed dat kinderen gestimuleerd worden en dat ze zich er ook voor willen inzetten. We zien er vol verwachting naar uit.                                                                                                                                                                                                                                 Op de foto: ja, één van de vijf was er niet.
 
 

 
Na de lunch gingen we weer terug in het aquarium; er is genoeg te zien en te beleven. Om 16.00 uur kwamen de busjes weer voorrijden en met limonade en chips in de bus voor iedereen waren we om 17.00 uur weer terug bij de soupkitchen.                                                                                                      Het was een erg geslaagde dag wat we misschien het volgend jaar weer kunnen doen.            Bijzondere dank aan de sponsors die dit allemaal mogelijk maken !! 
De scholen
Op Gorden Highschool moeten alle kinderen nu ieder jaar weer opnieuwe worden geregistreerd en de nieuwkomers (graad 8) moeten apart worden ingeschreven en er moet een fee contant voor hun worden betaald. We gingen dus met onze graad 8 kinderen naar de school om dit te regelen en ondertussen konden we met lijsten van onze sponsorkinderen naar de verschillende klassen om de inschrijvingen te regelen. Veel handmatige rompslomp maar het is allemaal gelukt. Zelfs voor één van de kinderen waarvan de moeder niet de moeite genomen had om het kind aan te melden op zijn nieuwe school, hebben we met de schooldirecteur toch een plaatsje op zijn school weten te krijgen. Gelukkig gaat het op Strand Secundaryschool en Rusthof Highschool wat makkelijker; daar behandelen ze de betaling van de schoolfee ook meteen als registratie.
Dit jaar habben we voor al onze sponsorkinderen lijsten gemaakt van hun kledingmaten, schoenmaat, e.d.  Ook hebben we per klas-jaar (dus voor graad 1 t.e.m. 12) lijsten gemaakt voor de benodigde schoolmaterialen, de stationery. Met al deze gegevens samengevoegd in excel-bestanden zijn we naar een winkel, de PEP-stores, in de mall gegaan en overlegd of zij alle gewenste spullen konden aanleveren maar dan wel gesorteerd per kind apart. De PEP-stores wilde dat graag doen en de medewerksters in de winkel werden helemaal enthousiast. Het was best veel werk; alle artikelen uit de winkel verzamelen en dan splitsen voor 54 kinderen in aparte zakken. We hebben ze zo nu en dan bezocht om naar de voortgang te informeren maar het ging heel goed. Uiteindelijk zijn we met een “bakkie” naar de PEP stores gegaan om de spullen op te halen. Natuurlijk wel eerst betalen maar wat bleek: de internet-verbindingen waren uit de lucht, dus we konden niet electronisch betalen.  Dus no money – no goods. We konden 54 kinderen ( evt. met hun ouders) die bij de soupkitchen waren verzameld weer naar huis sturen. Gelukkig lukte het de volgende morgen wel.                                                                                                                                                                    Ieder kind heeft nu alle mogelijkheden om goed voorbereid aan het schooljaar te beginnen.
De huiswerkklas
Tien dagen voordat de scholen weer zouden beginnen gaf onze lerares te kennen dat ze over twee dagen ging verhuizen naar Johannesburg en dus niet meer zou komen. Wel weer een nieuwe ervaring dat zelfs ook onderwijzend personeel soms geen enkel begrip heeft van opzegtermijnen en plaatsvervanging. Het werd dus wel spannend om op tijd een vervanger/ster te vinden. We hebben enkele sollicitatiegesprekken kunnen voeren en het is gelukt: de week nadat de scholen weer begonnen hadden we een nieuwe huiswerkklas-leraar. Eén met ervaring in het lesgeven. We hebben er vertouwen in en de kinderen zijn er weer mee geholpen.
Nadat we het afgelopen jaar door omstandigheden geen gebruik konden maken van de communityhall hebben we het met de overheid weer kunnen regelen dat onze huiswerkklas in de middag, na schooltijd, weer gebruik mag maken van ruimte in de communityhall. Tot onze verbazing hing ons white-board (uit 2011) er nog. De overheid heeft ook nieuwe schragen en werkbladen laten maken die we mogen gebruiken en met de stoelen uit de communityhall (er stonden er na ons kerstfeest wel genoeg) hebben we een mooie ruimte voor de huiswerkklas.
De voorwaarden zijn er nu dus….…….we zien met vertrouwen uit naar de resultaten.
Mocht u intussen vragen hebben over het project: aarzel niet om ons te vragen, te emailen of te bellen. Wij informeren u graag.
Vriendelijke groeten,
Namens de Stichting Children’s Foodure,                                                                                                            Henk en Leny Schaap                                                                                                                                         tel.: 035  52 65 076
 
 
 
 
 

Geen opmerkingen: