maandag 23 november 2009

November 2009

We zijn weer in Sir Lowry's Pass Village geweest van 28 september tot en met 30 oktober 2009.

Het is dan voorjaar en wel niet altijd stralend mooi weer, maar het was wel de meeste tijd zonnig en warm.Nadat er afgelopen februari grote branden in de omgeving waren heeft het nu aan het eind van de winter veel geregend. Zoveel zelfs dat een aantal huisjes daar niet tegen bestand waren. Door de overvloed aan regen golfde het water door de village en tegen de huisjes.

Van het huisje waar Auntie Mac met 4 kleinkinderen in leeft (Auntie Mac is een alleenstaande vrouw en is een van de dames die in de soupkitchen helpen) is het slaapgedeelte dat achter aan haar huisje was gebouwd, helemaal bezweken. Dat slaapgedeelte bestond uit een bouwsel van hout met karton en golfplaten en bezweek onder de kracht van het water, zowel het dak als de wanden. Repareren hielp niet meer.

Een plaatselijke betrokkene heeft zich het lot van Auntie Mac aangetrokken en is een aktie gestart om het slaapgedeelte te herbouwen, maar nu van steen en beton en met een goed dak.

Toen wij dit hoorden hebben we besloten om daar financieel mee te helpen en een deel van de kosten op ons te nemen.

Uiteraard komen er dan wel weer allerlei verrassingen maar de herbouw was in oktober bijna klaar en zeker na de zomer heeft Auntie Mac een fatsoenlijke slaapplaats voor haarzelf en de kinderen.

Op de foto is te zien dat rond het oude slaapgedeelte al een geul is gegraven voor de fundering van de betonnen herbouw. Auntie Mac is er heel blij mee !
Gelukkig is het echt niet altijd alleen maar ellende. Er gebeuren ook heel mooie dingen en zoals overal zijn het ook hier de kinderen die dat laten zien door hun spel.Knikkeren in het zand.
De soupkitchen

Het gaat goed met de soupkitchen. De kinderen (en ook de ouders) zijn er blij mee.
Pearl en de andere (3) dames beginnen elke morgen om 5 uur met de voorbereidingen zodat er iedere dag weer voor 300 kinderen een maaltijd is. Ook de vitamines en koortswerende middelen worden goed gebruikt.
Omdat we van u gelukkig meer sponsorgelden ontvangen, hebben we de wekelijkse voedselaankopen per 1 juli j.l. en per 1 oktober weer wat kunnen uitbreiden.

In oktober is de soupkitchen bezocht door enkele medewerkers van Woolworth. Van Woolworth mogen we wekelijks een hoeveelheid groenten en fruit komen afhalen. Het was nu een soort inspectie; een controle of het allemaal wel op de juiste plaats terechtkomt.
Na afloop van hun informatie-bezoek waren de heren erg tevreden en ze zegden toe dat we nu van Woolworth op een grotere hoeveelheid voedsel kunnen rekenen. Dat gebeurde de volgende week al. Een van de dienstsoende vrijwilligers moest twee keer rijden om al het eten in zijn auto mee te nemen. Een heel mooie ontwikkeling dus. Maar wel een die ons wijst op de noodzaak van een georganiseerde logistiek. Bij ons volgende bezoek zullen we proberen hier een oplossing voor te vinden.


Ook de voorbereidingen voor het komende kerstfeest zijn in gang gezet. We mogen de community-hal gratis gebruiken, kids2kids wordt weer ingeschakeld voor eventuele cadeautjes en wij hebben al een order geplaatst voor 350 kippeboutjes. Een van de dames (Moira) gaat proberen om met een aantal kinderen een programma te verzorgen. Zelf zullen we er dan ook weer zijn. We zien er erg naar uit.

De scholing voor de kinderen:

Kort na onze aankomst kregen we eerst een teleurstelling te verwerken.
Bij ons vorige bezoek hebben we uitgebreid overleg gehad met de welzijnswerker van de Village en waren er een aantal mooie plannen in voorbereiding. Maar nu bleek dat de welzijnswerker kort na ons gesprek was vertrokken en ook geen werk had overgedragen. Er was dus helemaal niets mee gebeurd en niemand wist meer van iets. Ook de welzijnswerkster uit Engeland is niet meer verschenen.

Maar we hebben de uitdaging meteen opgepakt en nu zelf, tesamen met Pearl, de gemeente benaderd voor een ruimte in de community-hal. Na een aantal mislukte pogingen om tot de juiste plaats door te dringen is dat gelukkig wel gelukt. De municipality heeft ons nu (om niet) een deel van de community-hal ter beschikking gesteld voor 4 middagen in de week om daar een huiswerkklas op te zetten voor de door ons gesponsorde kinderen. De ruimte wordt zelfs door de gemeente mooi geschilderd en die stelt ook stoelen en tafeltjes beschikbaar.

Intussen hebben we een geschikte leerkracht gezocht en gevonden om de huiswerkklas te organiseren en de kinderen dus met hun huiswerk te helpen; Sylvia hebben we min of meer kunnen aanstellen voor 10 uur in de week.
Een computer aangeschaft, een white-board en allerlei andere zaken die voor de huiswerkklas en de organisatie daaromheen nodig zijn. De handy-man van de gemeente zorgt voor het ophangen van.... e.d.
We zijn op 26 oktober al gestart met de eerste kinderen. Die kunnen hier nog van profiteren voordat in december de repetities enz. voor de jaarafsluiting beginnen.
In januari 2010 zullen we de eerste maanden evalueren en zonodig bijstellen. We zijn erg blij met dit (voorlopige) succes.

Op de foto is te zien dat Sylvia intussen al begonnen is met haar werk.Er zijn helaas wel een paar kinderen om verschillende redenen uitgevallen. Ze verschenen helemaal niet meer op school of slechts zo weinig en dan nog met zo weinig inzet dat onze hulp niet meer zou baten. We hebben wel indringend gesproken met ieder van die kinderen maar hebben toch van enkelen afscheid moeten nemen.

Gelukkig hebben we (ook door de positieve financiele ontwikkelingen in de Stichting) weer een aantal kinderen kunnen aannemen voor sponsoring. Voor het schooljaar 2010 hebben we nu in totaal 50 kinderen in ons programma. Het aantal groeit dus gestaag en we zullen ook de organisatie rond het aanschaffen van schoolkleding en -boeken voor al die kinderen moeten aanpassen. We hebben al gesprekken gevoerd met lokale leveranciers.

In januari 2010 plannen we nog een "schoolreisje" voor alle (50) kinderen. We hopen dat het een mooie en plezierige dag voor ze gaat worden waarin ze kunnen zien dat er meer is dan alleen het leven in de Village. Volgende keer zullen we er verslag van doen.

Het was een drukke tijd, maar wel weer een met veel goede momenten. En daar zijn we blij mee.

Heel veel dank aan jullie allemaal voor jullie sponsorbijdragen en ook voor de fysieke hulp ter plaatse. We houden jullie op de hoogte.

Henk en Leny Schaap. mede namens het bestuur van de Stichting Children's Foodure maar ook vooral namens de kinderen van Sir Lowry's Pass Village.

Geen opmerkingen: