maandag 16 februari 2009

Februari 2009

Wij zijn van begin december tot eind januari in Sir Lowry’s Pass geweest.
Het was nu echt zomer en dat betekent bijna de hele tijd droog en overdag vrijwel altijd een blauwe lucht, een stralende zon en temperaturen van 25 tot 40 graden. Gelukkig koelt het ’s-nachts wel af zodat we goed kunnen slapen.De soupkitchen (food)

Wij hebben van velen van jullie kinderkleding gekregen die we hebben meegenomen en die door Pearl aan de kinderen zijn gegeven. Het was nu zomer, dus veel zomerkleertjes kwamen goed van pas.

December en januari zijn ook de maanden van de schoolvakanties in Zuid-Afrika; het schooljaar loopt gelijk aan het kalenderjaar. Dat betekent helaas wel dat ook de schoolkeukens (voorzover een school dat heeft) gesloten zijn zodat er in de vakantietijd wel erg veel kinderen bij de soupkitchen aankloppen. Op sommige dagen liep hun aantal op tot 500 à 600 kinderen per dag. Dat geeft enorm veel werk en eigenlijk zijn we daar niet op berekend,
maar je probeert natuurlijk toch om geen kinderen weg te sturen. De dames van de soupkitchen (Pearl, Meg en Cynthia) raakten bijna overwerkt.
Gelukkig komt er ook veel andere hulp in de vorm van instellingen en betrokken personen die eten brengen en die ook fysiek komen helpen.Met ingang van 2009 krijgt Pearl dagelijkse ondersteuning van Ana Nolan.
Ana is een engelse dame die voor een aantal jaren in Somerset-West is komen wonen en die (op geheel vrijwillige basis) Pearl wil helpen bij de organisatie van de soupkitchen. Wij zijn daar natuurlijk erg blij mee want wij kunnen zelf niet doorlopend in Sir Lowry’s Pass zijn.

In januari heeft de aannemer de banken voor onder de buitenluifel verzorgd – en dat voor zijn rekening genomen – en hebben wij rondom de buitenluifels dakgoten laten aanbrengen zodat er nu ook meer plaatsen beschikbaar zijn.

Op 20 december had Pearl een kerstfeest georganiseerd voor ca. 250 kinderen. Ze mocht gebruik maken van de community-hal en wij hebben samen met een andere plaatselijke sponsor een feestmaaltijd mogen aanbieden. Natuurlijk hebben we ook zelf geholpen en het was een echt feest om dit weer te mogen meemaken. Aan het eind kreeg ieder kind ook nog een cadeau (en die werden gesponsord door de organisatie Kids2Kids).


Zelf hebben we een informatiebijeenkomst georganiseerd met alle plaatselijke vrijwilligers/sters waarbij wij ze hebben bijgepraat over onze doelstellingen – vorderingen – plannen, enzovoorts.
Ook is er een rooster bijgewerkt voor de logistieke hulp tot eind maart 2009.

Zoals jullie wellicht weten is de soupkitchen in de weekends gesloten. De ouders worden dan geacht zelf voor de kinderen te zorgen, maar dat lukt niet altijd. De plaatselijke welzijnswerker (Mr. Fabio) gaat nu een onderzoek opstarten naar de thuissituaties van sommige kinderen om te bezien of voor hen eventueel voeding in de weekends nodig is en naar een aanvullend programma voor avondeten.

Kort voordat wij weer naar Nederland terug gingen hebben we een voorraad voor 6 maanden aan vitamines en geneesmiddelen voor de kinderen kunnen aanschaffen. Onze sponsoring (Rand 1.400 per week) kan nu helemaal worden gebruikt voor voedsel en energie e.d. voor de soupkitchen.

Er is nu in de soupkitchen ook één slaapkamer, met sanitair, beschikbaar voor noodopvang van kinderen. De kamer is vrijwel doorlopend in gebruik want helaas is dat nodig.

Opleiding (future)

Op de dag van ons vertrek (27 januari) hebben we 37 kinderen in ons “opleidings-programma”; 1 op de universiteit, 1 op het college, 14 op de high-school en 21 op de primary-school. We mogen het nu wel een echt programma noemen want we hebben hulp gekregen van Mr.Fabio Charles. Mr. Fabio is de overheids-welzijnswerker voor de kinderen van Sir Lowry’s Pass; Welfare for the Children of Africa.
Voor “onze” 37 kinderen gaat nu met hulp van deze afd. Welfare een programma van start met huiswerkklasjes, schoolbezoeken (we gaan een 3-maandelijks verslag krijgen, per kind), en bij leerproblemen die worden veroorzaakt door de thuissituatie zal Fabio huisbezoeken organiseren om te bezien of en wat daaraan is te doen. Een structurele aanpak dus.
Verder kunnen we in de nabije toekomst gezamenlijk de mogelijkheden onderzoeken voor aanvullende programma’s voor ná-schooltijd en in de weekends en de vakantietijd.
Er zijn wellicht mogelijkheden voor het organiseren van sportactiviteiten, hobbycursussen (zoals naailessen, tekenen, assertiviteitstraining), een gedragscursus voor het aanleren van manieren voor hygiene en tafelmanieren, een jaarlijks groeps-uitje voor de teambuilding, een beloningsprogramma met zakgeld bij goede prestaties.
Het is wel erg ambitieus en het zal zeker niet allemaal zomaar gerealiseerd gaan worden, maar we zijn wel blij dat de plaatselijke overheid ons initiatief ondersteund en ook daadwerkelijk helpt.
Bovendien is er voor meer hulp ook meer geld nodig dus zullen we zeker geen overhaaste stappen nemen.
Om aan alle betrokkenen uitleg te geven wat het basis-programma inhoudt en om ook de ouders te motiveren om hun kinderen hier aan te laten meewerken, is er een bijeenkomst georganiseerd voor alle 37 kinderen met hun ouders in de bibliotheek van Sir Lowry’s Pass Village.
Een: “ouervergadering, rakende skoolborge”. De opkomst was groot, er kwamen 90 personen. en de reacties waren erg positief.


Persoonlijk zijn we (Leny) ook nog met groepjes van 3 á 4 kinderen per keer naar de shopping-mall geweest om (school)kleding, boeken e.d. te kopen (wel 12 dagen dus). We eindigden altijd met een milkshake voor de kinderen.
Het is toch steeds weer een bijzondere gebeurtenis om eerst schuchtere en povere kinderen te zien veranderen in blije en vrolijke kinderen. Een feest op zichzelf.

Ook hebben we alle scholen weer bezocht om nieuwe inschrijvingen te regelen (van primary naar highschool) en de schoolgelden voor 2009 te betalen.
Bij ons vertrek was gelukkig alles goed geregeld.
De volgende keer kunnen we de rapportages over de vorderingen van de kinderen weer ter hand nemen.Zoals jullie zien zijn we de afgelopen maanden behoorlijk druk geweest, maar het geeft ook grote voldoening dat we dit kunnen doen, mede door jullie sponsoring.
Heel veel dank aan jullie allemaal voor de sponsoring in geld, in kleding, in fysieke hulp ter plaatse en ook voor de morele steun.

We houden jullie uiteraard op de hoogte.
Henk en Leny Schaap.
Mede namens het bestuur van Stichting Children’s Foodure.
Geen opmerkingen: