dinsdag 18 februari 2020

Het verslag van ons bezoek aan Sir Lowry's Pass
van december tot en met half januari 2010

Op 7 december 2019 hebben wij al verslag gedaan van ons bezoek aan Sir Lowry’s Pass Village tot dat moment en nu we medio januari 2020 weer thuis zijn gekomen kunnen we verslag doen van alle activiteiten die we daarna nog hebben kunnen doen. 

De soupkitchen:

Over de soupkitchen is niet veel nieuws te vertellen. Het is druk, zoals altijd. Vooral als de scholen gesloten zijn en alle kinderen de hele dag in het dorp zijn. Het aanpassen van de gasinstallatie en een betere beveiliging van de kooktoestellen is een nog lopend project en in de vakantie-periode is daar geen interesse voor. We zullen nu proberen om dit vanuit Nederland weer vlot te trekken.

Het scholingsproject:

In januari 2020 hebben we de schoolrapporten (over 2019) van de kinderen ontvangen.  De primary-kinderen (basisschool) hebben, zoals we al verwachtten, bijna allemaal goede resultaten. Ze zijn allemaal bevorderd en er zijn ook enkele kinderen die een aparte “award” hebben gekregen voor hun bijzonder goede prestaties. Dat is heel bemoedigend. Van de highschool-kinderen daarentegen waren de resultaten een stuk minder. Gelukkig waren er ook wel een paar heel mooie resultaten en ze zijn wel allemaal “over” gegaan, maar voor een aantal was dat wel meer uit schoolgerichte overwegingen dan uit eigen verdiensten.  Van de drie eindexamen-kandidaten is er één geslaagd en twee moeten/kunnen (in maart) nog voor één of twee vakken een herexamen doen om alsnog het totaal benodigde aantal punten te halen om hun diploma te krijgen. De school is hierbij niet actief, dus dat wordt wel moeilijk voor ze. We kunnen niet anders dan afwachten. Er is bij de middelbareschool-jeugd weinig interesse voor hun toekomst. Er is in het dorp ook weinig perspectief en ook de ouders zijn veelal niet geïnteresseerd en tonen zich vaak ook niet verantwoordelijk voor de toekomst van hun kinderen. Alle ouders – met hun kinderen – zijn in een aantal besprekingen bij elkaar geroepen om deze uitdagingen met ze te bespreken en ook vooral de ouders er nadrukkelijk op te wijzen dat zij ook wel verantwoordelijk zijn voor de toekomst van hun kinderen.
Ook bij onze huiswerkleraar (Mr. Isaacs) hebben we erop aangedrongen om meer met de kinderen te bespreken en te overleggen over hun toekomst ná hun schooltijd. Ze hebben geen idee wat te doen en wat mogelijk is maar ook niet dat er vrijwel niets mogelijk is als ze zelf geen betere resultaten behalen.  Het geeft geen stimulans als je geen doel voor ogen hebt en dat ontbreekt ze nu.

Toch is er ook hier wel een mooi resultaat te melden. Sponsoring door de stichting stopt gewoonlijk aan het einde van de highschool, maar onze geslaagde jongeman (Rodwill) is toegelaten op het Helderberg College in Somerwet-West voor een vervolgstudie en door ontvangen giften en donaties in 2019 hebben we de mogelijkheid om voor hem een studiefonds te realiseren waardoor hij die studie kan volgen. We wachten nu af hoe dit zich in 2020 ontwikkelt maar we hopen natuurlijk op een succesvol vervolg.

Onze student Oshwin is nu begonnen aan zijn laatste jaar. In 2019 is zijn leven niet verlopen zoals ook door hemzelf gewenst was maar de draad is weer opgepakt en hij (en wij) hopen dat hij zijn laatste 3 tentamens dit jaar met goed gevolg kan afleggen. Het kan een mooi succes worden als hij nu als Bachelor zou kunnen eindigen. Veel sterkte en succes!

Intussen moest ook weer alle kleding e.d. met de juiste kledingmaten en ook alle verdere schoolartikelen voor 2020 voor alle (nu 57) sponsorkinderen worden georganiseerd. Dit is ieder jaar weer een hele uitdaging. De ouders komen meestal niet mee bij die registratie en met ons spreken vinden veel kinderen – vooral de kleinen – toch wel een beetje eng. Gelukkig kon Rodwill ons nu helpen; hij kent alle kinderen en spreekt natuurlijk het Zuid-Afrikaans van de kleintjes.  Wel moeten de ouders met de kinderen meekomen als ze aan het eind de kleding enz. bij ons komen ophalen. Dat gebeurt dan ook.
Even wachten op je beurt

Alle 57 zakken, voor ieder kind één

En na twee uur werk is alles op de juiste plaatsDe kinderen zijn nu allemaal weer keurig gekleed en vol goede moed naar school gegaan.


Na alle gesprekken en uitdagingen zijn we met de (17) highschool kinderen op een zaterdag namiddag en –avond gaan schaatsen op de ijshockey baan in Kaapstad. Eerst nog een indringend gesprek met deze kinderen en dan met de bus vanuit de Village een uurtje rijden. Nadat ze allemaal de ogen uit konden kijken in het Grand West gebouw (er is ook een casino) beginnen we met een flinke maaltijd bij de Spurs 


daarna de schaatsen passen en dan begint de lol pas echt

Het is even wennen maar als de disco start, krijgen we de moed en proberen we echt te schaatsen

De oudere kinderen zijn al vaker met ons mee geweest en kunnen al goed vooruitkomen

Na twee inspannende uren nog een milkshake en een groepsfoto en weer in de bus, terug naar de Village.Het was een succesvolle avond. De sfeer was erg goed en iedereen was blij en tevreden! 
Wij zijn al onze sponsors heel erg dankbaar voor de belangstelling en betrokkenheid bij de kinderen van Sir Lowry’s Pass Village !

Namens de Stichting Children's Foodure
Henk en Leny Schaap
zie ook onze website: www.childrensfoodure.nl


Geen opmerkingen: