woensdag 29 mei 2019

Bezoekverslag mei 2019


Wij zijn half maart 2019 weer naar Sir Lowry’s Pass Village (SLPV) vertrokken. Deze keer voor ca. 5 weken en we zijn kort voor Pasen weer thuis gekomen. Het was nu het begin van de herfst in Zuid-Afrika en we kwamen weer terug in de lente in Nederland.

Op 8 mei j.l. zijn er verkiezingen geweest in Zuid-Afrika en in de aanloop daar naartoe ontstonden er soms plaatselijk ongeregeldheden, ook in Sir Lowry’s Pass Village. In overleg met auntie Pearl is de soupkitchen tijdens ons verblijf een kleine week gesloten geweest maar we hebben die tijd ook gebruikt om Pearl een wel heel goed verdiende vakantie te gunnen. Gelukkig zijn er geen gevolgen voor de soupkitchen, zodat daar weer met volle inzet gewerkt wordt.

De soupkitchen:

De soupkitchen functioneert prima. Zoals al eerder gemeld, is er wel een verloop in de staf, maar Pearl lost dit toch altijd weer goed op.

De kinderen komen er graag en terwijl Mario “streng kijkend” rondloopt genieten ze in de voormiddag al van een beker voedzame soep.

Rondom de soupkitchen staat wel een hekwerk van gaas, maar die was intussen wel bijna 6 jaar oud en duidelijk aan vervanging toe. We hebben met een lokale leverancier overlegd over vervanging en besloten een nieuw hekwerk te plaatsen.
Dat is inmiddels gerealiseerd en het ziet er mooi en stevig uit.

Op de foto ziet u ook nog het zonnepaneel van de solar-warmwater voorziening.Zoals u weet zorgen enkele lokale vrijwilligers iedere week met Pearl voor het transport van de inkopen voor de soupkitchen. Maar er dreigt nu een tekort aan deze vrijwilligers, vooral in onze Europese zomermaanden, omdat zij dan ook op vakantie gaan en vaak voor langere tijd naar Europa. Een uitdaging dus.We hebben nu een jongeman uit de village (met een auto) gevonden die voor een kleine vergoeding wel wekelijks met Pearl voor het transport van de boodschappen wil zorgen.

Een bijkomend voordeel is dat het transport nu ook niet meer precies gepland hoeft te worden want Pearl kan die tijd nu zelf aangeven.

Natuurlijk zijn wij de vrijwilligers heel dankbaar voor de jaren dat ze zich hebben ingezet voor de kinderen. Veel bewondering en dank daarvoor !!, maar we nemen niet echt afscheid. We hopen dat Pearl ook in de toekomst een beroep op jullie mag blijven doen en natuurlijk is iedereen van harte welkom in de soupkitchen.


De scholing:

Gedurende de eerste maanden van het jaar zijn er voor ons niet veel noemenswaardige gebeurtenissen met de scholieren. Het schooljaar is gelijk aan het kalenderjaar en eind april kwamen de schoolresultaten van het eerste semester.
In het algemeen zijn de resultaten wel bevredigend, maar voor veel kinderen is “math” (rekenen/wiskunde) wel een grote uitdaging.
Eén van de wiskundeleraren op de highschool is nu bereid om de betreffende kinderen in de schoolpauzes wat bij te spijkeren.
Maandelijks ontvangen we van de huiswerkklasleraar een aanwezigheids-overzicht van de scholieren, waaruit blijkt dat de huiswerkklas goed wordt bezocht.

Onze studenten:

Oshwin (student HRM) hoopt in 2019 zijn opleiding af te ronden.
Van de slotexamens (voor 2 vakken) is de laatste in november, en hij moet daarvoor op College de lessen blijven volgen. Part-time dus. Hij heeft inmiddels een deeltijdbaan gevonden voor 3 dagen per week en volgt dus nog 2 dagen de lessen op College in Durbanville.
Wordt vervolgd.


Banalee studeerde na de highschool architectuur, maar helaas zijn wij haar helemaal kwijtgeraakt. Ze had nu eerst een halfjaar als stagiaire aan de slag gemoeten en we hebben haar afgelopen januari nog daarmee geholpen, maar ze heeft alle contact verbroken. We kunnen haar niet meer bereiken; niet per email, niet per telefoon en ook niet in persoon. Ook via haar ouders is het niet gelukt om met haar in contact te komen. Er zijn dingen in haar leven gebeurd, die zij niet met anderen wil delen. Heel jammer, maar het is niet anders.Tot slot:

Een hartelijke dank voor uw belangstelling en betrokkenheid bij de kinderen van Sir Lowry’s Pass Village !

Mocht u vragen hebben over onze activiteiten of het project: aarzel niet om ons te vragen, te emailen of te bellen.


Wij informeren u graag.


Vriendelijke groeten,

namens de Stichting Children’s Foodure,


Henk en Leny Schaap

tel.: 035 52 65 076

www.childrensfoodure.nl
Geen opmerkingen: