zaterdag 6 november 2010

Oktober 2010

In september en oktober zijn wij weer enige tijd in Zuid-Afrika geweest en hebben we weer het een en ander voor het project kunnen doen.

het schoolproject:
In de loop van het schooljaar gaat alles wel zijn eigen gang. Maar in september werden de voorlaatste schoolrapporten van dit schooljaar uitgereikt en dat geeft al wel een indruk over het eindresultaat in december. We hebben dus deze tussentijdse resultaten van de kinderen kunnen beoordelen en waar nodig proberen hun inzet te stimuleren en ze naar de huiswerkklas te verwijzen.
Voor enkele van onze schoolkinderen hebben we wat aanvullende kleding verstrekt, meestal schoenen want daar groeien ze uit en die slijten het hardst.
Ook hebben we overleg met het hoofd van de plaatselijke primery-school over de gang van zaken op de school en eventuele vervolgtrajecten.
We zijn ook op zoek geweest naar een geschikte lokatie voor een "pret-dag" met onze 50 schoolkinderen in de schoolvakantie.
Bij ons volgende bezoek in december 2010/januari 2011 zullen we weer veel bezig zijn met de organisatie rond het nieuwe schooljaar zoals het passen en aanschaffen van schoolkleding, schoolboeken e.d., de schoolgelden betalen, schoolbezoeken, enz.

de soup-kitchen:
Het werk in de soup-kitchen gaat zijn dagelijkse gang. We helpen nog dagelijks ca. 300 kinderen maar in de schoolvakantie (eind september) was het nog veel drukker.
Gelukkig wordt er ook nog regelmatig eten aangeleverd door o.a. Woolworth,
Pick'nPay an andere clubs en particulieren zodat we meestal net aan de vraag kunnen voldoen.
Aan het eind van de winter hebben de kinderen wel extra vitamines nodig en gelukkig hebben we weer een hoeveelheid vitamines en koortswerende middelen kunnen aanschaffen.
Door het dagelijkse intensieve gebruik slijt het bestek e.d. erg hard dus hebben we ook weer veel bestek aangeschaft; bij "Plastic for Africa"zodat we ook het milieu zo min mogelijk belasten.
Ook het onderhoud van het gebouw van de soup-kitchen vraagt onze aandacht.

Afscheid:
Eén van de medewerksters van het eerste uur is "Auntie Meg". Auntie Meg is 60 jaar oud en het is bijzonder om te zien hoe zij dagelijks van de vroege ochtend tot laat in de middag bezig is in de soup-kitchen; koken, zeulen met 70-liter etensketels, uitdelen aan de kinderen, schoonmaken en weer opnieuw beginnen. !Bewonderenswaardig!
Maar nu kan ze dit zware dagelijkse werk niet meer aan en aan het eind van dit jaar stopt ze ermee. Het zal niet meevallen om weer een zo betrokken vervangster te vinden. Wij zijn "Auntie Meg" heel dankbaar voor haar inzet voor de kinderen en we zullen haar ook een cadeau geven.

We houden u allemaal na ons volgende bezoek weer op de hoogte.

Geen opmerkingen: