zondag 9 november 2008

Oktober 2008

De maand oktober hebben wij weer doorgebracht in Sir Lowry's Pass.
Het was nu mooi voorjaarsweer; 's-nachts soms wat regen maar overdag van 15 tot 30 graden C. en al veel zon.

De soupkitchen

Bij de soupkitchen wordt met het mooie weer veelal buiten gegeten. We hebben 20 stoeltjes bij kunnen kopen en als alle stoeltjes buiten staan moet er meerdere keren gewisseld worden voordat alle kinderen aan de beurt zijn gekomen.

Dagelijks komen er nu ca. 300 kinderen.
Dat betekent iedere dag heel veel werk aan de voorbereiding voor al dat eten en ook aan organisatie als de kinderen komen.
In de praktijk bleek dat het Pearl en "auntie Mag" over het hoofd dreigde te groeien en we hebben nu na overleg met Paerl een derde dame gevraagd ("auntie Cynthia") om in de soupkitchen te helpen. Cynthia was er soms al wel vrijwillig maar we hebben haar nu gevraagd of zij iedere middag wil komen helpen, en dat doet ze. Het team bestaat nu dus uit de dames Pearl, Mag en Cynthia.

We hebben ook weer vitamines kunnen kopen voor 3 maanden en de plaatselijke apotheek sponsort mini-mini-bekertjes on het aan de kleine kinderen uit te delen. Dat is weer een verbetering van de hygiene.

We hopen dat nog deze maand houten bankjes rondom de soupkitchen worden gemaakt waardoor het uitdelen van het eten gemakkelijker wordt. De aannemer heeft dit wel toegezegd.

Ook voor de logistiek - iedere week zijn er 2 transporten nodig naar de winkels e.d. - is er weer een rooster gemaakt tot eind januari 2009. We zijn blij en dankbaar met de hulp die een aantal plaatselijke vrijwilligers hierbij tonen. Er zijn ook enkele Nederlanders bij die bij Sir Lowry's Pass wonen en nu dus ook helpen. Prachtig !

Op onze heenreis waren we bepakt en bezakt met allerlei dingen die we van jullie meegekregen hebben voor de kleine kinderen. We hebben het aan Pearl gegeven (zij kent de gezinnen) en Pearl heeft het stuk voor stuk uitgedeeld aan de kinderen zelf zodat we konden zien dat het ook direkt gebruikt wordt.

Met ingang van 1 november hebben we het wekelijkse bedrag voor de sponsoring de soupkitchen structureel kunnen verhogen tot SAR 1.400.Opleiding

We hebben in oktober nog 3 kinderen aangenomen voor sponsoring van hun schoolgeld e.d. Schreinende gevallen, waarvan we hopen dat ze met onze hulp (uw hulp dus !) beter gaan functioneren zowel op school als daarbuiten. Het werk van afgelopen juni hebben we nu af kunnen maken voor de laatste 4 kinderen.
Er gaan ook een paar kinderen afvallen waardoor de stand nu zo is dat we per eind 2008 aan 37 kinderen hulp bieden met schoolgeld, schoolkleding, e.d.

Na een jaar hulp zijn er al een paar hoopvolle ontwikkelingen te zien. Drie van "onze" kinderen gaan nu de highschool verlaten (ze zijn nu ook al 18 jaar, dus geen kinderen meer) en worden misschien toegelaten voor een vervolgopleiding op een "College". We hebben samen met hen daarvoor een aanvraag ingediend en moeten nu tot december afwachten of dat lukt. Dat zou wel erg mooi zijn; de eerste 3 kinderen uit de village die zich op deze manier verder kunnen ontwikkelen.Dit zijn 2 van de drie studenten, met Pearl.

Als de kinderen uit school komen (na 2 uur 's-middags) moeten ze meestal nog wel huiswerk maken. Van onze foto's heeft u al wel gezien dat hun thuis vrijwel altijd valt onder de categorie
"bijzondere huisvesting". Praktisch bezien is het wel heel erg moeilijk om hier je huiswerk te kunnen maken. We zijn nu een onderzoek begonnen, met de plaatselijke Welzijnszorger Mr. Fabio, naar de mogelijkheden om een ruimte beschikbaar te krijgen voor de namiddag waar de kinderen hun huiswerk kunnen maken. Een klaslokaal of een community-zaaltje. Een soort huiswerkklas dus. Het zou erg mooi zijn als we dit aansluitend aan het eten in de soupkitchen
(b.v. van half 4 tot half 6) zouden kunnen realiseren. We houden u op de hoogte.


Nou, jullie zien dat er nog veel te doen is. We zijn er best druk mee maar we zien ook langzaam vooruitgang en daar zijn we blij mee.

Heel veel dank aan jullie allemaal voor de sponsoring in geld, in kleding, in fysieke hulp ter plaatse en ook voor de morele steun.

Wij gaan 8 december a.s. weer naar Zuid-Afrika, tot eind januari, en we houden jullie op de hoogte.


Geen opmerkingen: