maandag 27 april 2020

Lockdown in Sir Lowry's Pass Village


Beste sponsors en belangstellenden,

Zoals u ongetwijfeld bekend zal zijn is er ook in Zuid-Afrika een lockdown ten gevolge van het uitbreken van het corona-virus.
Ook bij ons in Nederland is een lockdown, maar zoals u zult begrijpen zijn in Zuid-Afrika de omstandigheden veel minder rooskleurig.

Heel veel mensen zijn nu ook werkloos maar de noodzakelijke sociale voorzieningen zijn er vrijwel niet. Dat betekent dat veel gezinnen helemaal geen inkomen meer hebben waardoor er nu, na 5 weken lockdown, voor hen een echt hongerprobleem ontstaat.
Vooral in de townships en de achterstandswijken leidt dat tot ongeregeldheden en diefstal en overvallen op winkels enz.
De overheid grijpt wel in, maar daardoor verandert er nog niet veel in de voedselvoorziening van juist de armste gezinnen.

In “ons” dorp Sir Lowry’s Pass Village draait de soupkitchen onder de bezielende leiding van Pearl nog wel door.

Natuurlijk hebben we regelmatig contact met haar over de situatie. Pearl heeft van de autoriteiten toestemming gekregen om ook buiten het dorp de winkels te bezoeken om inkopen te doen voor de soupkitchen en zolang het mogelijk is blijft zij aan de kinderen eten verstrekken.

De scholen zijn ook gesloten, dus de aanloop van kinderen naar de soupkitchen is ook al meer dan gebruikelijk. 

De huiswerkklas is voorlopig stopgezet.
De kinderen horen wel tot onze “doelgroep”, maar er is nu in het dorp een schrijnend tekort aan voedsel voor hele gezinnen en dat heeft ons ertoe gebracht om te proberen daarin te helpen. 

We hebben nu met Pearl een tijdelijk project georganiseerd om een aantal gezinnen de komende weken een voedselpakket te verstrekken.

Samen met Pearl is een voedselpakket samengesteld waarmee een gezin ongeveer een week is geholpen en voorlopig hebben we dat voor 10 gezinnen gedurende de komende 5 weken georganiseerd en gefinancierd. 

Pearl weet in welke gezinnen de nood echt hoog is waardoor de hulp ook terecht komt waar het echt nodig is. 
Het is natuurlijk maar een klein project in de grote nood die daar heerst maar we hebben de financiƫle ruimte om dat te doen dus we voelen ons ook moreel verplicht om dat te doen.

Veel dank voor uw sponsoring en belangstelling voor ons werk.

Wij wensen u allen veel moed en gezondheid toe in deze moeilijke tijd.

Vriendelijke groet,

Henk en Leny Schaap.

Ook namens het bestuur van de

Stichting Children’s Foodure.

Geen opmerkingen: